29-09-19
Powiat chojnicki. Regulamin
Powiatowy Konkurs Plastyczny "Barwy Jesieni"

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Barwy" Jesieni, który w tym roku przeprowadzany jest pod hasłem "Barwy ziemi chojnickiej".


W 100 lecie powrotu Chojnic do Ojczyzny". Konkurs organizowany jest w ramach Dni Kultury Kaszubsko - Pomorskiej.

Regulamin konkursu:

1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu.

2. Dozwolone są różne techniki plastyczne (np. malarstwo, rysunek, fotografia. kolaż), dowolny format.

3. Prace należy składać w Chojnickim Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1, do 11 października 2019 r.

4. Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych:

szkoły podstawowe: kl. I-III (A); kl. IV-VI (B); kl. VII-VIII (C)

szkoły ponadpodstawowe, dorośli (D)

Na odwrocie pracy: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, placówka oświatowa, świetlica, tel., e- mail. Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę plastyczną.

5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączona do pracy czytelnie wypełniona i podpisana Karta Uczestnictwa.

6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

7. Oceny prac dokona komisja, wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości.

8. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ckchojnice.pl.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 27 października br. (niedziela) o godz. 12:30 w Chojnickim Centrum Kultury w ramach Dni Kultury Kaszubsko- Pomorskiej. Organizatorzy: Chojnickie Centrum Kultury, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Chojnice

Karta uczestnika konkursu - tutaj

Ł. Sajnaj

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.