21-05-19
Gm. Czersk. Trwają prace nad Czerską Kartą Seniora, niebawem ankiety
Pracujemy nad strategią polityki senioralnej

Odbyło się spotkanie robocze związane ze Strategią Polityki Senioralnej Gminy Czersk do roku 2030. Niebawem wśród starszych mieszkańców gminy będą przeprowadzone ankiety. Urząd przygotowuje się też do wprowadzenia Czerskiej Karty Seniora.

Pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Czerska Bogumiły Ropińskiej w zespole pracują Jolanta Lipska – Pełnomocnik Burmistrza Czerska ds. Osób Niepełnosprawnych i Polityki Senioralnej, dyrektor MGOPS-u Anna Bielawska-Jutrzenka, Joanna Ossowska – dyrektor Dziennego Domu Senior+, szefowa SP ZOZ-u Hanna Jasińska, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Problemów Społecznych w Radzie Miejskiej Lidia Kroplewska, Sławomir Wituszyński – lekarz geriatra, Maria Kamiński – Przewodnicząca Czerskiej Gminnej Rady Seniorów oraz Daniela Łobocka – Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czersku.

Na spotkaniu w czerskim urzędzie ustalono harmonogram prac oraz rozdzielono zadania na poszczególne osoby. Uczestniczył w nim także Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski. Niebawem zespół, przy pomocy osób związanych z różnymi organizacjami, będzie przeprowadzał wśród mieszkańców Gminy Czersk ankiety. Zebranie informacji od seniorów jest bardzo ważne, bo pozwoli określić potrzeby osób starszych i dopasować do nich strategię. Mieszkańcy gminy mogą się niebawem spodziewać u nich wizyty ankietera.

Jednocześnie trwają też prace nad Czerską Kartą Seniora. To szereg przywilejów, które lokalne firmy i instytucje będą oferowały osobom powyżej 60-tego roku życia.

UM Czersk

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.