25-03-20
Czersk. Śladem naszych publikacji
Radny reaguje na odpowiedź burmistrza

Publikujemy stanowisko radnego Daniela Szpręgi na odpowiedź burmistrza Czerska (zobacz treść odpowiedzi włodarza) odnoszącą się do wcześniejszego stanowiska radnego.


„Ad vocem

Odbieram wypowiedź Pana burmistrza pozytywnie. Jednak nie zgadzam się z opinią włodarza (m.in. tej wygłoszonej na sesji styczniowej) i Pana mecenasa w kwestii zaskarżonych uchwał przez Radę Miejską do WSA w Gdańsku. Aby pomóc w zrozumieniu sytuacji, która miała miejsce na styczniowej sesji posłużę się prostym przykładem związanym z uprawomocnieniem się wybranego wyroku sądowego, w tym przypadku z zakresu Prawa Cywilnego. Otóż nie można zawrzeć kolejnego ślubu cywilnego w trakcie formalnego uprawomocniania się wyroku o rozwodzie. Trzeba poczekać aż ten się uprawomocni.

Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skargi (30 dni od dnia doręczenia) bądź z datą oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd (brak do dzisiaj). Dlatego też użyte porównanie jednego z samorządów w tym przypadku jest pozbawione podstaw oraz jest niezgodne ze stanem faktycznym.

Zgadzam się z Panem burmistrzem, że w ostatnim czasie Kolegium RIO w Gdańsku unieważniło uchwały śmieciowe w wielu gminach.

Nie znam jednak osobiście gminy, która zaskarżyłaby unieważnione przez RIO uchwały podejmując jednocześnie na tej samej sesji praktycznie tożsame akty prawa miejscowego nie bacząc na rozstrzygnięcie sądowe tych pierwszych. Pozostało jedynie poczekać na rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Dla mieszkańców najważniejsze są kwestie wysokości opłat za odpady oraz jakość świadczonych usług. Dlatego najważniejsze jest szybkie ogłoszenie przetargu na odbiór i transport odpadów, tak aby w razie wysokich cen była jeszcze szansa na powtórzenie postępowania.

Daniel Szpręga
Radny Rady Miejskiej w Czersku”

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.