8-11-19
Region. Deklarację w Gdańsku podpisało kilkunastu włodarzy z całej Polski, m.in. burmistrz Czerska
Samorządowa koalicja na rzecz klimatu

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem kongresu Smart Metropolia w czwartek, 7 listopada prezydenci i burmistrzowie polskich miast podpisali „Deklarację współpracy klimatycznej współpracy miast i gmin". Chcą działać na rzecz klimatu i apelują do rządu o wparcie. Celem jest neutralność klimatyczna polskich miast do 2050 roku.

Tytuł tegorocznej edycji kongresu to „Klimat dla metropolii. Metropolie dla klimatu". Ogólnopolska konferencja odbywa się w dniach 7-8 listopada 2019 roku.

Trzeba działać
Deklaracja jest podstawą powstania Klimatycznej Koalicji Polskich Miast i Gmin. W dokumencie samorządowcy z całego kraju zapowiadają intensyfikację wspólnych działań na rzecz klimatu, która ma polegać na poprawie miejskich polityk transportowych, energetycznych, planowania przestrzennego oraz inwestycji.

– W samorządach zajmujemy się codzienną, realną pracą na rzecz mieszkańców – powiedziała podczas składania podpisu Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Za tą deklaracją idą konkretne czyny, zaczynamy od siebie. Nasze małe kroki to m.in. wykorzystywanie w urzędzie papieru z makulatury czy rezygnacja z plastiku. Chcemy zrobić dużo więcej, dlatego nasza deklaracja to też apel do rządu o wsparcie naszych działań. Zależy nam na tym, aby przyszły budżet Unii Europejskiej uwzględnił nasze potrzeby w zakresie ochrony klimatu – podkreśliła Dulkiewicz.


Deklaracja współpracy klimatycznej polskich miast i gmin. Fot. Dominik Paszliński / gdansk.pl

Wśród zapowiadanych działań Klimatycznej Koalicji Polskich Miast i Gmin są m.in. wspólna promocja i edukacja w zakresie celów klimatycznych, wymiana doświadczeń, wypracowanie najlepszych rozwiązań oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz realizacji celów. Deklarację podpisali m.in. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Bogdan Wenta, prezydent Kielc oraz prezydenci i burmistrzowie miast z całej Polski.


DEKLARACJA WSPÓŁPRACY KLIMATYCZNEJ POLSKICH MIAST I GMIN Z DNIA 7 LISTOPADA 2019 ROKU

Zważywszy, że Polska ratyfikowała Porozumienie Paryskie, którego celem jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur, jako przedstawiciele lokalnych wspólnot samorządowych, których mieszkańcy coraz częściej borykają się ze skutkami zmian klimatu, ustalamy co następuje:

Paragraf 1

Deklarujemy potrzebę zintensyfikowania wspólnego działania na rzecz ochrony klimatu. Konieczne jest przyspieszenie działań poprzez rewizję i aktualizację miejskich polityk publicznych, w szczególności polityki energetycznej, polityki rozwoju, polityki przestrzennej oraz inwestycyjnej, a także polityki transportowej oraz wdrażanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Poczuwając się do odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń apelujemy do polskiego Rządu o wyznaczenie ambitnych celów zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej polskich miast do 2050 r. Oczekujemy wypracowania w skali kraju rozwiązań i zapewnienia finansowania, które umożliwi spełnienie celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej. Deklarujemy wkład merytoryczny i finansowy w realizację tych przedsięwzięć.

Paragraf 2

Mając na uwadze fakt, że adaptacja do zmian klimatu ma charakter lokalny oraz wymaga holistycznego podejścia w wymiarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, postanawiamy, w miarę możliwości samorządu, o wdrażaniu Planów Adaptacji do Zmian Klimatu w celu budowania odporności naszych miast i gmin na negatywne konsekwencje zmian klimatu.

Paragraf 3

Mając na uwadze, że odwrócenie aktualnych negatywnych trendów wymaga partnerskiego współdziałania, a w tym przede wszystkim: wspólnej promocji i edukacji w zakresie celów klimatycznych, wymiany doświadczeń, wypracowania najlepszych rozwiązań oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz realizacji celów, o których mowa w niniejszej deklaracji, powołujemy Klimatyczną Koalicję Polskich Miast i Gmin.

Deklaracja wchodzi w życie z dniem podpisania.


Miasta dla klimatu

W tym roku kongres metropolitalny podjął temat ekologii i zmian klimatycznych. Przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu oraz nauki zastanawiali się, jak zmieniać przestrzenie miast i gmin, by były one bardziej przyjazne środowisku. Najważniejszym wyzwaniem jest realizacja tzw. porozumienia paryskiego, czyli m.in. zahamowanie wzrostu temperatury i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Dyskusje dotyczyły także ochrony mieszkańców przed negatywnymi skutkami nasilających się ekstremalnych zjawisk pogodowych. – Miasta i gminy muszą mierzyć się z coraz większym i pilniejszym wyzwaniem, jakie stwarza zmiana klimatu – mówił podczas otwarcia kongresu Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Ważne jest np. zmniejszenie zagrożenia powodziowego poprzez wzrost retencji wodnej, której służy między innymi tworzenie terenów zielonych na obszarach miast. Żeby skutecznie realizować te działania, potrzebna jest współpraca samorządów terytorialnych. Potrzebne są też fundusze, a te będą dostępne w nowym budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – zaznaczył marszałek Struk.

Uczestnicy kongresu podczas warsztatów zastanawiali się, jak najlepiej wykorzystywać środki unijne, dyskutowali o dobrych praktykach w zakresie ekologicznych miast, przestrzeni publicznej oraz zrównoważonego rozwoju metropolii.

Aleksandra Chalińska
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego


W kongresie uczsetniczy również burmistrz Czerska
Podczas uroczystej gali w Olivia Business Centre w czwartek, 7 listopada 2019 r. zostały wręczone nagrody Smart Metropolia oraz nagrody w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego (m.in. dla Starogardu Gdańskiego). Podsumowano również pilotażową edycję Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w ramach kongresu Smart Metropolia. 

Wyróżnienia otrzymali studenci i studentki trzech trójmiejskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych, reprezentujący kierunki gospodarka przestrzenna, architektura, grafika i malarstwo. W czerwcu i lipca tego roku wzięli oni udział w projekcie polegającym na wykonaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego trzech obszarów na terenie gminy Czersk, tj. miejscowości Odry i Wojtal oraz rezerwatu Kamienne Kręgi. Certyfikaty młodym planistom wręczył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który zaznaczył, że ideą Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznych jest przede wszystkim inspirowanie.
Więcej o uroczystej gali – tutaj (pomorskie.eu)


Na zdjęciu od lewej - Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i burmistrz Czerska Przemysław Biesek - Talewski.

W gali uczestniczył również burmistrz Czerska Przemysław Biesek – Talewski, który informuje że, był tam głównie ze względu na podsumowanie Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej. Miał okazję też zabrać głos w tej sprawie. Włodarz uczestniczy w konferencji w Gdańsku również w dniu dzisiejszym. Wczoraj m.in. burmistrz Czerska popisał wspomnianą deklarację klimatyczną.

(red)
Fot. Maciej Szumny, nadesłane

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.