27-11-18
Czersk. Ślubowanie i debata
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku

Aktywnie zapowiadają się kolejne miesiące pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku. W planie pracy na rok 2018/2019 poza poszczególnymi sesjami, młodzi delegaci podejmą szereg działań na rzecz lokalnej społeczności.

Nie tak dawno odbyła się uroczysta sesja inauguracyjna, a wczoraj (26.11.2018 r.), podczas kolejnego posiedzenia, debatowano m.in. na temat współpracy z Czerską Gminną Radą Seniorów, oczekiwaniach i działaniach MRM w sferze kulturalnej, a także współpracy z rówieśnikami w szkołach. Ponadto omówiono i zrelacjonowano wydarzenia, które współorganizowali oraz wspierali w listopadzie, była to .m.in. uroczysta sesja Rady Miejskiej w Czersku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Wielki Koncert Patriotyczny, udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny, a przede wszystkim oddanie czci tym, którzy polegli w  jej obronie.

Podczas sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku, odbyło się ślubowanie nowo wybranych Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Przytarskiego, Burmistrza Czerska Przemysława Bieska-Talewskiego i Zastępcy Burmistrza Bogumiły Ropińskiej.

UM Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.