21-05-20
Czersk. Śladem naszych publikacji
Burmistrz przedstawia informację w sprawie
zamknięcia kasy biletowej


Na zdjęciu pomieszczenie kasy biletowej w budynku czerskiego dworca PKP, gdzie obecnie, w jego części, są prowadzone prace budowlane.

Wczoraj (20.05) opublikowaliśmy pytania radnego Daniela Szpręgi dotyczące zamknięcia kasy biletowej w budynku dworca PKP w Czersku. Umieściliśmy też odpowiedź na zapytanie radnego – zobacz tutaj.

Dopytujemy burmistrza o tę kwestię.

- Dlaczego kasa została zamknięta? Czy będzie jeszcze funkcjonować, jeśli tak to kiedy? Czy np. dopiero po remoncie części dworca? – pytamy.

„Odpowiadając na pytania portalu Wizjalokalna informuję, że pomieszczenia w budynku dworca kolejowego w Czersku przeznaczone na kasę biletową Administracja Zasobów Komunalnych wynajmuje podmiotowi, który podpisuje umowę z Polregio sp. z o.o. – Pomorskim Zakładem w Gdyni. Dotychczasowy najemca, firma Handlowo - Usługowa „Sigma" zwróciła się z prośbą o rozwiązanie z dniem 30.04.2020 r., na mocy porozumienia stron, umowy najmu pomieszczenia kasy. W swoim piśmie wnioskodawca wyjaśnił, że z dniem 14 kwietnia 2020 r. rozwiązana została z Polregio sp. z o.o. umowa na agencyjną sprzedaż biletów - również na mocy porozumienia stron. Z pisma złożonego przez firmę „Sigma” wynika, że przyczynił się do tego przede wszystkim stan epidemii, powodujący duży spadek liczby pasażerów w pociągach, a co za tym idzie - znaczący spadek przychodów ze sprzedaży biletów.  

Z informacji udzielonej telefonicznie dyrektorowi AZK przez Pomorski Zakład w Gdyni nowy przetarg na agencyjną sprzedaż biletów zostanie ogłoszony w czerwcu br.  

W budynku dworca PKP rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją projektu „Rewitalizacja części miasta Czersk”. Roboty obejmują wschodnie skrzydło budynku, w którym znajdowało się m.in. pomieszczenie będące dotąd zapleczem socjalnym kasy. Samo pomieszczenie kasowe znajduje się w części środkowej budynku dworca, której przebudowę planuje się w kolejnych latach w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego w Czersku”. Jako że część pasażerska obiektu wraz z kasą będzie przez kilka lat funkcjonować w pomieszczeniach przed kompleksową modernizacją, przeprowadzony zostanie doraźny remont pomieszczenia kasy. Z byłej bagażowni wydzielone zostanie pomieszczenie socjalne dla pracowników. Planuję także uruchomienie – bezpośrednio przy hallu dla podróżnych – toalety. Wszystkie te prace wykonamy w najbliższych tygodniach, aby nowa firma sprzedająca bilety mogła wejść do odnowionych pomieszczeń. 

Dodam, że jako miłośnikowi transportu kolejowego i wieloletniemu klientowi Polregio bardzo zależy mi na komforcie podróżnych i na tym, żeby kasa biletowa na dworcu w Czersku była czynna. 

Przy okazji pragnę zauważyć, że sposób udzielenia odpowiedzi zależy od sposobu zadania pytania. Na pytania zamknięte, rozpoczynające się od słowa „czy”, udziela się odpowiedzi „tak” lub „nie”, natomiast na pytania otwarte, takie, jakie zadał Pan Redaktor, odpowiada się w sposób jak wyżej.

Z wyrazami szacunku dla Mieszkańców Gminy Czersk
Przemysław Biesek-Talewski
Burmistrz Czerska”

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.