4-06-18
Region. R
emonty uszkodzonej infrastruktury komunalnej
Wsparcie z Funduszu Solidarności UE

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Komisja Europejska wydała komunikat o propozycji przyznania Polsce środków finansowych z Funduszu Solidarności UE na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r. Przyznane środki w wysokości 12,2 mln euro zostaną zgodnie ze złożonym wnioskiem przeznaczone m.in na remonty uszkodzonej infrastruktury komunalnej na dotkniętych przez żywioł terenach.


Zgodnie z przepisami wniosek aplikacyjny o wsparcie z Funduszu Solidarności UE dla trzech najbardziej dotkniętych przez ubiegłoroczne nawałnice województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego należało przekazać do Brukseli w terminie do 12 tygodni od wystąpienia nawałnic. Wniosek został przesłany do Komisji Europejskiej 25 października 2017 r. Obejmował on zarówno informację o oszacowanych stratach, jak i poniesionych kosztach działań nadzwyczajnych, w tym wysokości dotychczasowego wsparcia ze środków budżetu państwa. MSWiA na potrzeby wniosku przyjęło uzgodnioną z Komisją Europejską metodologię szacowania strat.

W następstwie wydanego komunikatu, w najbliższych dniach, Komisja Europejska wyda stosowną decyzję w przedmiotowej sprawie i przekaże ją do dalszego procedowania Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Środki zostaną przekazane Polsce po uzgodnieniach i głosowaniu na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego.

W 2017 roku zaraz po przejściu nawałnic rząd uruchomił pieniądze pochodzące z rezerwy celowej budżetu przeznaczonych na pomoc mieszkańcom. W sumie była to kwota
w wysokości 109,5 mln zł. Były to środki przeznaczone zarówno na pomoc doraźną, jak i na remont oraz odbudowę budynków mieszkalnych i gospodarczych.

mat. Pomorski Urząd Wojewódzki

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.