11-09-19
Gm. Czersk. Podział środków – 38 tys. zł
Zebranie mieszkańców w Malachinie

Mieszkańcy Malachina spotkali się wczoraj (10.09) na corocznym zebraniu osiedla. Przywitani przez sołtys Sylwię Turzyńską pełniącą również funkcję protokolanta wybrali Stanisława Skuczyńskiego na przewodniczącego.

Prowadzący zebranie zapoznał mieszkańców z podział środków finansowych na 2020 rok. 25 000 złotych pójdzie na modernizację dróg, kolejne 10 000 przeznaczone zostanie na zakup kruszywa na drogi gruntowe, a na promocję walorów sołectwa 3735 złotych. Łączny budżet wynosi 38 375 złotych.

Omówione zostały również tematy płotu przy OSP – jednego z wniosków w budżecie obywatelskim, modernizacja ulicy Akacjowej czy projekt kanalizacji . Największe emocje wzbudził jednak wniosek o zmianę hydrantów z podziemnych na znajdujące się ponad powierzchnią ziemi. Na zakończenie mieszkańcy zaapelowali o edukację ekologiczną lokalnej społeczności oraz zwrócili się z prośbą o uświadamianie ludzi starszych o sposobach działania oszustów.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.