10-09-19
Gm. Czersk. Zebranie w Krzyżu
Podział środków, brudna woda, budowa remizy

Cykl spotkań w sołectwach i osiedlach w gm. Czersk (zobacz harmonogram – tutaj) rozpoczęło wczoraj (9.09) zebranie w Krzyżu. Przewodniczącym wybrany został sołtys Zbigniew Bieliński, który przedstawił sprawozdanie z pracy sołectwa w 2018 roku.

Zapoznał również zebranych mieszkańców z planami podziału środków sołeckich na rok 2020, najwięcej zadań będzie dotyczyło remontów dróg.

Poruszone zostały również zmiany w statutach sołectw takie jak zmiany w komisjach skrutacyjnych, zmiana w długości kadencji sołtysa do 5 lat czy zniesienie wymogu obecności  minimum 1/5 mieszkańców podczas wyboru sołtysa. Poddano dyskusji również tematy transportu publicznego i wykluczenia z niego mieszkańców sołectwa, konieczności budowy wodociągu z Krzyża do Nieżurawy – odcinek ok. 1 km (sołtys zaprezentował burmistrzowi i zebranym jakość wody ze studni głębinowej - z posesji prywatnej - w Nieżurawie, m.in. filtr po 2 tyg. użytkowania).

Rozmawiano też o budowie OSP w Krzyżu. Sołtys apelował, aby władze gminy wykonały zadanie zgodnie z projektem (po zebraniu Zbigniew Bieliński powiedział nam, że liczy na realizację inwestycji zgodnie założeniami istniejącej dokumentacji – zobacz oświadczenie rady sołeckiej . Sołtys czeka teraz na wywiązanie się gminy z jej obowiązków).

(red)

Zobacz również stanowisko burmistrza Czerska w sprawie budowy remizy z dn. 9 sierpnia 2019r –
TUTAJ

Zdjęcia z wczorajszego (9.09) zebrania w Krzyżu:

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.