ddCzersk. 39 pozycja w województwie
Awans w Ogólnopolskim Rankingu Szkół
Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku znalazło się na 39 pozycji województwa pomorskiego w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW. Jest to awans o 4 pozycje w stosunku do roku 2013. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.
Źródłem danych były...
Zobacz ranking: