1_585_122Czersk. Końca nie widać…
Nici z mediacji?
Burmistrz Marek Jankowski nie spotkał się wczoraj (30.06) z Romanem Lipskim oraz Tadeuszem Peplińskim, szefem Stowarzyszenia Bezprawiu i Korupcji STOP, który podjął się mediacji w celu zakończenia wieloletniego sporu z Urzędem Miasta w Czersku dotyczącym nieruchomości przy ul. Alei 1000-lecia w Czersku. Włodarz napisał , że nie weźmie udziału w spotkaniu, ponieważ w chwili obecnej postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość prowadzi starosta chojnicki. - Ta sprawa ciągnie się zbyt długo, bo aż 18 lat – mówi Tadeusz Pepliński. – Widzę, że będę musiał skorzystać z pomocy posłów. Być może, gdyby burmistrz porozumiał się z panem Lipskim, to kwota odszkodowania byłaby niższa...