1_m_120_31Czersk. Dotację otrzymają cztery organizacje
13 tys. zł dla stowarzyszeń
Został rozstrzygnięty konkurs o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W tym roku dofinansowanie otrzymają...