koborka__plakat1_400Czersk. Program imprezy - PLAKAT
KO-BOR-KA Czersku.
Jutro pierwszy koncert

W dniach 24/26.07. na Placu Kalinowskich w Czersku odbędzie się Spotkanie Trzech Kultur KO-BOR-KA oraz Kaszubskie Spotkania z Folklorem.
Program imprezy - PLAKAT: