2_400_58Czersk. "Wobec zła MIŁOŚĆ trwa"
Muzyczna Droga
Krzyżowa w Czersku

W piątek , 11 kwietnia odbyła się Muzyczna Droga Krzyżowa „ Wobec zła MIŁOŚĆ trwa” , w której brali udział młodzi ludzie z  Czerska . Inicjatorką jest Patrycja Grencel , uczennica czerskiego LO. Łącznie zaangażowało się 30 osób z różnych szkół : ZSP w Malachinie , LO i Gimnazjum Czersk...