27-08-19
Gm. Czersk. Burmistrz wyjaśnia
Radny Daniel Szpręga przedstawia komentarz
do interpelacji dotyczącej ostatnich wydarzeń
w czerskim SP ZOZ-ie. Interpelacja zostaje
usunięta z BIP

Publikujemy komentarz radnego Daniela Szpręgi (przysłany do redakcji w piątek), który odnosi się m.in. do ostatnich wydarzeń w SP ZOZ w Czersku. Odnosi się m.in. do sprawy zatrudnienia głównej księgowej w tej instytucji.

„Przedstawiam mój komentarz do interpelacji skierowanej do burmistrza dotyczącej ostatnich wydarzeń w czerskim SP ZOZ-ie:

W związku z uzyskaniem odpowiedzi na interpelację dotyczącą zatrudnienia nowej osoby na stanowisku głównej księgowej w podległym gminie Czersk SP ZOZ-ie oraz w związku z informacją przekazaną radnym przez Pana burmistrza na sesji w dniu 30 lipca br. o kontroli zewnętrznej w SP ZOZ-ie, której przyczyną są nieprawidłowości w rachunkowości, zwróciłem się do burmistrza o wyjaśnienie obu tych kwestii. Liczę że odpowiedź na interpelację będzie rzeczowa i konkretna, tym bardziej że mieszkańcy chcą wiedzieć jakie standardy obowiązują obecnie w gminie Czersk. Mieszkańcy pytają również czy w przypadku zatrudnienia na stanowisku głównej księgowej bliskiej osoby - w tym przypadku z rodziny organu wykonawczego- w jednostce podległej gminie nie występuje tzw. „konflikt interesów” nawet w przypadku, gdy zatrudnienie jest zgodne z prawem.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że odpowiedź p. burmistrza na interpelację w sprawie utworzenia sali żłobkowej bądź klubiku dziecięcego w planowanym, nowym przedszkolu w Łęgu nie odnosi się do zadanych przeze mnie pytań, ale jest jedynie pismem, w którym Pan burmistrz chwali sam siebie. Wszak ktokolwiek odpowiada na interpelację ( np. z upoważnienia burmistrza) robi to w imieniu burmistrza. Apeluję w tej sprawie o pewną powściągliwość i skromność oraz o udzielanie przez Pana burmistrza rzeczowych odpowiedzi na interpelacje.

Daniel Szpręga
Radny Rady Miejskiej w Czersku”

Link do odpowiedzi na interpelację dotyczącą przedszkola w Łęgu – TUTAJ

Interpelacja  radnego w sprawie czerskiego SP ZOZ pojawiła się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk (zobacz - BIP GMINY CZERSK) w piątek 23 sierpnia br. W poniedziałek z tegoż Biuletynu została usunięta.

Poprosiliśmy włodarza o odniesienie się do komentarza radnego i wyjaśnienie powodów usunięcia interpelacji z BIP.

- Pytania radnego zostały w poniedziałek usunięte z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czersk, ponieważ po konsultacji z radcą prawnym uznałem, że przedmiotowe pismo nie podnosi spraw o istotnym znaczeniu dla gminy i w konsekwencji nie jest interpelacją. Radny otrzyma odpowiedzi na zadane przez siebie pytania w innym trybie. Raport z kontroli dokumentacji finansowej SP ZOZ w Czersku dotarł już do urzędu i wkrótce zostanie opublikowany. Co do treści odpowiedzi na interpelację dotyczącą przedszkola w Łęgu chciałbym zwrócić uwagę, że tak jak radnym przysługuje prawo stosowania dowolnej formy interpelacji i zapytań, tak analogicznie burmistrz lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do wyboru formy udzielanych odpowiedzi – mówi Przemysław Biesek – Talewski.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.