24-06-20
Region. Unikatowy obszar w skali Europy
10 lat temu powołano Rezerwat Biosfery
Bory Tucholskie. To unikatowy obszar w skali Europy


Bory Tucholskie. Fot. ze zbiorów PBPR

W czerwcu 2020 r. obchodzimy 10. rocznicę utworzenia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to największy tego typu obszar na terenie naszego kraju. W jego obrębie występuje wiele cennych siedlisk przyrodniczych, które wymagają szczególnej ochrony.

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie został ustanowiony 2 czerwca 2010 r. na 22. sesji międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Programu „Człowiek i Biosfera" UNESCO. Celem tego programu jest ochrona różnorodności biologicznej oraz tworzenie i propagowanie równowagi dotyczącej funkcjonowania człowieka w środowisku.

Regionalna uroczystość z okazji powołania rezerwatu odbyła się 23 czerwca 2010 r. w siedzibie dyrekcji Parku Narodowego Bory Tucholskie.

„To wyjątkowy jubileusz"
Utworzenie rezerwatu biosfery w Borach Tucholskich było efektem prawie 20-letniej współpracy środowisk naukowych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych, które wspólnie działały na rzecz ochrony tego cennego pod względem przyrodniczym i kulturowym obszaru.

– Dziesiąta rocznica powołania Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie to wyjątkowy jubileusz, zarówno dla podmiotów, które czynnie uczestniczyły w wieloletnim procesie wyniesienia Borów Tucholskich do międzynarodowej rangi, jak i dla tych, którzy zaangażowali się w promocję tego obszaru po jego powołaniu. Wszyscy jesteśmy przekonani, że utworzenie rezerwatu biosfery było jednym z ważniejszych wydarzeń dla naszego regionu – mówi Janusz Kochanowski, dyrektor Parku Narodowego Bory Tucholskie.

Dlaczego Bory Tucholskie są rezerwatem biosfery?
Obecnie Bory Tucholskie są jednym z jedenastu obszarów w Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery zlokalizowanych w Polsce, a także największym tego typu kompleksem przyrodniczym w naszym kraju. Rezerwat biosfery obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię prawie 320 tys. ha w granicach Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz Parków Krajobrazowych: Tucholskiego, Wdeckiego, Wdzydzkiego i Zaborskiego. Ponad 60 proc. jego powierzchni zajmują lasy.

To unikatowy w skali Europy krajobraz sandrowo-pojezierny, zbudowany z piasków osadzonych i wypłukanych przez wody pochodzące z topniejącego tysiące lat temu lądolodu. W jego obrębie występuje szereg cennych siedlisk przyrodniczych, które wymagają szczególnej ochrony. Należą do nich m.in. bory sosnowe, wydmy śródlądowe, torfowiska oraz jeziora lobeliowe. W ekosystemach tych żyje wiele rzadkich i chronionych roślin, grzybów oraz zwierząt, z których wiele jest wymienianych na polskich czerwonych listach gatunków zagrożonych.

Marcin Szumny
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.