29-05-20
Gm. Czersk. Na 30–lecie samorządu cykl materiałów – część I
30 lat samorządu – historia pierwszej kadencji
(1990–1994)


Po wyborach 27 maja 1990 roku zebrała pierwsza, wybrana w wolnych wyborach, Rada Gminy i Miasta Czersk (wówczas taka była jej nazwa). Na jej przewodniczącego wybrano Piotra Ferensa.

19 czerwca 1990 roku 21 radnych wybierało burmistrza. Głosowanie było tajne i wyłoniło 42-letniego Krzysztofa Gogolewskiego. Siedem dni później – 26 czerwca, wybrano zastępcę burmistrza. Został nim Marek Jankowski. Tego samego dnia rada wybierała też sekretarza gminy. Startowały dwie kandydatki, wygrała Krystyna Lorczak.

26 czerwca 1990 roku uzupełniono też skład zarządu Gminy i Miasta Czersk. Oprócz wspomnianych już Krzysztofa Gogolewskiego i Marka Jankowskiego znaleźli się w nim jeszcze Krzysztof Szpręga, Wincenty Czarnowski i Zdzisław Jarząbek.

24 sierpnia 1990 roku radni podjęli uchwałę o zmianie nazwy rady. Od tego dnia organ nazywał się Rada Miejska Czersk.

W 1992 roku doszło do zawirowania w radzie. Zarząd nie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu i został odwołany. Na sesji 8 maja odbyło się więc nowe głosowanie nad wyborem burmistrza. O tę funkcję ponownie ubiegał się Krzysztof Gogolewski. Jego kontrkandydatami byli: Piotr Wyrowiński – emerytowany dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Czersku i Zbigniew Mania – prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Czersku. W tajnym głosowaniu wygrał dotychczasowy burmistrz. Wiceburmistrzem nadal był Marek Jankowski. Zmienił się jednak skład zarządu. Nowe osoby w tym gremium to Jadwiga Miętka, Henryk Sumionka i Marian Watrak. Władze w takim składzie zarządzały Gminą Czersk do 1994 roku – kolejnych wyborów samorządowych.

Skład Rady Gminy i Miasta Czersk, a później Ray Miejskiej Czersk:

Piotr Ferens – Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Reszka – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Sikorski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Ackermann

Kazimierz Bieszke

Elżbieta Boszko

Waldemar Bruski

Tadeusz Dobiesz

Zdzisław Jarząbek

Włodzimierz Krzoska

Stanisław Leszczyński

Edward Łukaszewski

Edward Mania 

Jadwiga Miętka

Krzysztof Przytarski 

Gerard Rymon Lipiński

Władysław Rzepczyński

Henryk Sumionka

Franciszek Szarafin

Zygmunt Szmagliński 

Krzysztof Szpręga

Leon Szyca

Marian Watrak

Wincenty Wika Czarnowski.


UM w Czersku

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.