12-06-20
Gm. Czersk. Jak w tej rzeczywistości przebiegała trzecia kadencja rady w latach 1998 – 2002?
30 lat samorządu – trzecia kadencja w nowej rzeczywistości

Od 1999 roku w systemie samorządu terytorialnego w Polsce nastąpiły istotne zmiany. Wprowadzony został trójszczeblowy podział jednostek samorządu terytorialnego – do gmin dołączyły powiaty i województwa. Reforma samorządowa umiejscowiła gminę Czersk w powiecie chojnickim i województwie pomorskim. Jak w tej rzeczywistości przebiegała trzecia kadencja rady w latach 1998 – 2002?

Dnia 5 czerwca 1998 roku Sejm RP uchwalił ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Zmieniona została także ordynacja wyborca – zdecydowano, że w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców wybory odbywać się będą według ordynacji proporcjonalnej. Gmina Czersk została podzielona na cztery okręgi wielomandatowe, z których wybierano 28 radnych.

Trzy siły
Wybory odbyły się dnia 11 września 1998 roku. O mandat w radzie ubiegały się 103 osoby. Jako że wybory odbywały się proporcjonalnie, przed nimi powstały komitety wyborcze i listy kandydatów. Po raz pierwszy w wyborach udział wziął komitet wyborczy Czerskie Forum Samorządowe i to on wprowadził do rady największą liczbę swoich przedstawicieli. Mandaty radnych zdobyli także kandydaci Akcji Wyborczej Solidarność i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Po wyborach układ głosów w radzie był taki, że żadne z ugrupowań nie mogło samodzielnie sprawować władzy. A pamiętajmy, że w tym czasie burmistrza wybierali radni, a nie mieszkańcy w powszechnym głosowaniu.

W 1998 roku mieszkańcy gminy Czersk po raz pierwszy wybierali też swoich przedstawicieli do rady Powiatu Chojnickiego. Wyborcy postawili na Waldemara Bruskiego (SLD), Grażynę Gibas, Krzysztofa Gogolewskiego, Franciszka Kaszubowskiego, Zbigniewa Bielińskiego (AWS), Józefa Narlocha, Stanisława Wereszczyńskiego i Przemysława Bieska (CzFS).

Remis
Inauguracyjna sesja czerskiej Rady Miejskiej odbyła się w dniu 29 października 1998 roku. Obrady prowadził radny senior Roman Redzimski. Na funkcję przewodniczącego zaproponowano dwóch kandydatów: Ireneusza Bojanowskiego i Czesława Gawina. Przeprowadzono dwa tajne głosowania, ale do wyboru nie doszło, bo obaj zgłoszeni otrzymali taką samą liczbę głosów. Zdecydowano o przerwaniu obrad. Na kolejnej sesji, 4 listopada, Ireneusz Bojanowski zrezygnował z ubiegania się o funkcję przewodniczącego rady i zaproponował w swoje miejsce Krzysztofa Sękielewskiego. Ostatecznie radny z Łęga otrzymał 15 głosów i zaczął przewodniczyć radzie. Jego zastępcami zostali Ireneusz Bojanowski i Czesław Gawin.

Burmistrz bez zmian
Na tej samej sesji i też w głosowaniu tajnym, radni wybrali burmistrza Czerska. Funkcję tę ponownie objął Marek Jankowski, który na swojego zastępcę wskazał Przemysława Bieska. W skład zarządu weszli jeszcze Jan Goncz, Konrad Adam Połom, Piotr Fryca, Jan Gliszczyński i Krzysztof Przytarski.

W czasie trwania trzeciej kadencji samorządu odnotowaliśmy wiele ważnych dla historii Czerska wydarzeń. Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Czersk został zmarły w 1999 r. pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ferens, którego później ustanowiono patronem nowej ulicy w centrum miasta.

Najważniejszą inwestycją trzeciej kadencji była uroczyście otwarta w dniu 19 stycznia 2001 roku Hala Sportowa im. Romana Bruskiego. Inwestycja kosztowała niebagatelną na tamte czasy kwotę 6,5 mln zł. Otwarcie hali połączone było z nadaniem sztandaru Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku. Udział w uroczystości otwarcia wzięło wielu znamienitych gości, w tym Marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński i biskup diecezji pelplińskiej Jan Bernard Szlaga.

Skład Rady Miejskiej w Czersku III kadencji:

Krzysztof Sękielewski – Przewodniczący

Ireneusz Bojanowski – Wiceprzewodniczący

Czesław Gawin – Wiceprzewodniczący

Zbigniew Bielawski

Elżbieta Boszko

Zbigniew Buława

Andrzej Chlebosz

Jerzy Fryca

Piotr Fryca

Jan Goncz

Marek Jankowski

Klemens Kiełpiński

Jan Kryger

Zbigniew Krzoska

Hieronim Kucharski

Jacek Łangowski

Sebastian Ostoja Lniski

Konrad Adam Połom

Andrzej Pozorski

Krzysztof Przytarski

Kazimierz Pstrąg 

Roman Redzimski

Kazimierz Rompkowski

Krystyna Rydzkowska

Jerzy Sobkowiak

Grzegorz Stanecki

Henryk Sumionka

Jerzy Zabrocki.

II kadencja samorządu – Sprostowanie
W artykule „30 lat samorządu – historia drugiej kadencji (1994–1998)” nieprecyzyjne określona została chronologia zdarzeń z grudnia 1994 roku. Właściwy akapit winien brzmieć:

Dnia 19 grudnia 1994 roku rezygnację z funkcji wiceburmistrza złożył Marek Jankowski. W ślad za nim rezygnację z członkostwa w Zarządzie Miejskim złożyli Roman Bruski, Wacław Ackermann, Ryszard Polerowicz i Stanisław Leszczyński. Mówili, że chcą pracować na rzecz gminy, ale nie widzą możliwości współpracy z burmistrzem. Na dzień 22 grudnia 1994 roku zwołana została sesja nadzwyczajna. Na sesji tej odbyło się głosowanie tajne w sprawie odwołania burmistrza.


UM w Czersku

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.