14-03-20
Po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego
podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie więcej niż 50 osób


KOMUNIKAT  BISKUPA  PELPLIŃSKIEGO

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii - są wyrazem miłości bliźniego.

Kapłani proszeni są o przypominanie wiernym o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem wczoraj (zob. Kurenda nr 11/2020 z 13 marca 2020 r., poz. 53, s. 32) oraz o możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Taką informację należy umieścić w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.

Proszę również aby przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. Członkowie Parafialnych Oddziałów Caritas powinni zapewnić pomoc osobom potrzebującym poprzez dostarczenie zakupów, w niektórych sytuacjach przyniesienie opału itp.

Biorąc pod uwagę komunikat Przewodniczącego KEP z 13 marca br., również zwracam się z prośbą do kapłanów, aby każdego dnia o godzinie 20.30 - bez udziału wiernych - odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński

Pelplin, 13 marca 2020 r.

Diecezja Pelplińska

 

KOMUNIKAT KSIĘDZA PROBOSZCZA ZBIGNIEWA STRASZEWSKIEGO
(PARAFIA W CZERSKU)

 

Wobec zagrożenia epidemiologicznego zwracam się do wszystkich parafian z ogromną prośbą o zastosowanie się do poniższych zasad, które wynikają z troski o własne zdrowie, ale również są sprawdzianem miłości bliźniego:

a)            Ks. biskup udzielił dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. do 29 marca, czyli nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

b)           Zachęca się, aby wierni pozostali w domach i uczestniczyli we Mszy św. za pośrednictwem środków masowego przekazu.

c)            W oparciu o przepisy dotyczące stanu epidemicznego, które ograniczają do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, ks. biskup diecezjalny postanawia, aby w kościołach i kaplicach nie przebywało więcej niż 50 osób.

d)           Zgodnie z tym zaleceniem w naszym kościele czynne będzie tylko wejście główne, a po osiągnięciu wyznaczonego limitu – zgodnie z decyzją ks. biskupa – wierni zostaną odesłani do domu.

e)           Odwołujemy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych.

f)            W dni powszednie Msze św. będą odprawiane w dotychczasowym porządku, ale mogą w nich brać udział tylko rodziny, które zamówiły intencje.

g)            Komunię św. można przyjmować na rękę, do czego zachęca się wiernych.

h)           Kościół będzie otwarty codziennie od rannej do wieczornej Mszy św. Zachęcamy do nawiedzania naszej świątyni i indywidualną modlitwę w ważnych dla nas sprawach.

i)             W związku z panującym wirusem w kościele będzie codziennie o godz. 20:30 odmawiany różaniec bez udziału wiernych w intencji chorych i służby zdrowia. Bardzo prosimy, aby całe rodziny modliły się w tym czasie w swoich domach.

j)             Kapłani mogą odwiedzać chorych z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Chorych można zgłaszać tradycyjnie pod numerem telefonu lub u ks. wikariuszy.

k)            Jeśli jakaś osoba starsza, samotna będzie potrzebowała pomocy również może zadzwonić do kapłanów.

W tym trudnym czasie módlmy się za siebie nawzajem i nie poddawajmy się zwątpieniu. Pamiętajmy o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Z wyrazami nadziei i ufności ks. prob.  Zbigniew Straszewski

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.