31-08-21
Gm. Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku - relacja, wyniki głosowania, materiały, WIDEO
Powstanie w Czersku filii Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie
– relacja WIDEONa początku posiedzenia miała swoje wystąpienie Beata Czaplewska-Łazowska, jedna z inicjatorek zbierania podpisów pod petycją będącą wyrazem sprzeciwu wobec pomysłu powstania filii KOZZD w Czersku.


XXXVII sesja Rady Miejskiej w Czersku odbyła się w dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) w sali Centrum Informacji Turystycznej w Czersku oraz w trybie zdalnym.

Przebieg ostatniego posiedzenia (z dn. 31.08)  można zobaczyć na kanale YouTube – TUTAJ


Zobacz wyniki głosowania - link – TUTAJ

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska wspólnoty samorządowej wobec zamiaru utworzenia w mieście Czersk oddziału Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie(treść projektu uchwały).
3.    Zakończenie sesji.

Link do materiałów na sesję:
https://czersk.sesjaradygminy.pl/Guest/Current

(red)

(AKTUALIZACJA)
Trwa (godz. 15.15) sesja Rady Miejsiej w Czersku, wystąpinie przedstawicielki inicjatorów protestu - zbierania podpisów pod petycją do ministra zdrowia, wystąpienia radnych, radni są przeciwni powstaniu ośrodka w Czersku, przedstawiciel ministerstwa zdrowia tłumaczy, że placówka w Czersku ma funkcjonować maksymalnie trzy lata, do czasu rozbudowy ośrodka w Gostyninie, zapewnia, że ośrodek będzie bezpieczny dla mieszkańców, obiekt ma być pilnie strzeżony. Wtóruje mu dyrektor ośrodka w Gostyninie. Pytania radnych - koszty adaptacji w Czersku, pominięcie mieszkańców w konsultacjach, czy była wizytacja w terenie przed podjęciem decyzji o usytuowaniu placówki w Czersku, niezrozumiała decyzja lokowania ośrodka w centrum miasta, czy jest opinia psychiatry w/s pobytu osób, które mają przebywać tak blisko przedszkola - będą słyszeć odgłosy bawiących się dzieci na sąsiadującym z budynkiem placu zabaw, jaki podmiot ma chronić obiekt, czy np. zewnętrzna firma, jaki rodzaj formacji, jaka jest procedura opuszczenia ośrodka, brak uzgodnienia lokalizacji ze społeczeństwem - "o nas, bez nas", zła lokalizacja, gorszej być nie może, duże prawdopodobieństwo osiedlania się pensjonariuszy w Czersku, plac zabaw w pobliżu, jak to na osadzonych będzie oddziaływać (odgłosy bawiących się dzieci) - pytanie do psycholog, prośba o przygotowanie opinii psychologicznej w tym zakresie, kiedy uruchomienie placówki w Czersku, na razie raczej jest brak osób do pracy w Czersku, pytania do starosty chojnickiego (przedstawiciela właściciela terenu - Skarbu Państwa), prośba o ujęcie go w projekcie uchwały, prośba do starosty o wykup budynku przez gminę Czersk, brak informacji ze strony starosty o sposobie przeznaczenia obiektu, wiceburmistrz informuje o wystąpiniu burmistrza Czerska z inicjatywą do starosty w/s przejęcia budynku przy ul. Dworcowej na cele społeczne, placówka w Czersku wskazana na zakład typu otwartego?, gdy powstawał ośrodek w Gostyninie też informowano, że jako tymczasowy, minęło siedem lat i ma się rozbudowywać, wg wyliczeń przedstawicielki inicjatorów w Czersku będzie nawet 100 osób za murami budynku, brak resocjalizacji skazanych, którzy odbyli już wyrok i mają trafić do Czerska, właścicielem budynku przy ul. Dworcowej jest Skarb Państwa, wniosek o dopisanie w paragrafie 4 uchwały - "Staroście Chojnickiemu". Radni przyjęli uchwałę (zobacz treść
jednogłośnie (na pytania na bieżąco udzielają odpowiedzi przedstawiciele KOZZD i ministerstwa) -
relacja na kanale YouTube – TUTAJ,

 

 

zdjęcia z rozpoczęcia dzisiejszej (31.08) sesji:

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.