23-10-19
Gm. Czersk. Burmistrz i przewodniczący RM wyjaśniają
Radni krytykują – próba „kneblowania ust” na sesjach

Pojawiają się krytyczne uwagi radnych dotyczące zapisów w projekcie statutu gminy Czersk, który pod obrady następnej sesji rady miejskiej wnosi burmistrz Czerska. Chodzi o zapis w paragrafie 33 ust. 5, jest propozycja, aby radny na sesji zabrał głos tylko raz w każdym z punktów porządku obrad. Powtórnie może zabrać głos tylko raz, w celu złożenia sprostowania, wyjaśnienia lub zadania pytania. W obecnym statucie nie ma takich zapisów.

Pytamy włodarza dlaczego chce wprowadzenia takich regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Miejskiej, czyli organu niezależnego od burmistrza, organu stanowiącego prawo lokalne, nadzorującego w wielu kwestiach działalność organu wykonawczego, czyli burmistrza?

Pojawiają się też głosy, że to jest „bat” na samych mieszkańców, bo ich radni, ich reprezentanci w radzie miejskiej, nie będą mogli dogłębnie na sesji wypracowywać, ocenić, analizować np. często skomplikowanych spraw, wymagających szczegółowej pracy, nie tylko w komisjach, ale też na forum rady. Radni mówią, że możliwość nieograniczonej dyskusji również na sesjach jest po to by podejmowane decyzje przez reprezentantów mieszkańców były jak najbardziej korzystne dla lokalnej społeczności.

Radni oceniają, że zaproponowane zapisy będą tak naprawdę skutkować „kneblowaniem ust radnym”, bo nie będzie możliwa już swobodna polemika, dopytywanie o istotne szczegóły, itd.

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy burmistrza i przewodniczącego rady miejskiej.

„Projekt statutu Gminy Czersk firmuje burmistrz, ale powstał on przy współudziale przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych. Oczywiście o ostatecznym brzmieniu statutu, w tym zasad dotyczących przebiegu sesji, zdecyduje Rada Miejska w Czersku.” – wyjaśnia Przemysław Biesek – Talewski, burmistrz Czerska.

„Prace nad projektem statutu trwały bardzo długo. Jako przewodniczący rady również brałem w nich udział. Radni wnieśli uwagi do zaproponowanego projektu który dalej będzie analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji 24 bm. i podczas sesji Rady Miejskiej 29 bm. Ostateczna wersję statutu gminy radni przegłosują podczas obrad w/w sesji. Uchwalony statut będzie obowiązywał wszystkich radnych.” – informuje przewodniczący RM Krzysztof Przytarski.

(red


AKTUALIZACJA
Publikujemy stanowisko Klubu Radnych Dla Naszej Gminy:

"Szanowna Redakcjo,
Odnosząc się do Waszego dzisiejszego artykułu mamy wrażenie, że używając liczby mnogiej pisząc ‘Radni krytykują…. Radni oceniają…’ jednocześnie nie podając nazwisk Radnych, sugerują Państwo opinii publicznej identyczne stanowisko ogółu Radnych Rady Miejskiej w Czersku. 

Dlatego informujemy: Klub Radnych Dla Naszej Gminy NIE krytykuje, ani NIE ‘ocenia, że zaproponowane zapisy będą tak naprawdę skutkować kneblowaniem ust radnym’ 
  
Z wyrazami szacunku
 
Łukasz Formella 
Przewodniczący Klubu Radnych Dla Naszej Gminy"

 

Materiał został umieszczony również na Facebooku - zapraszamy

 

 

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.