22-09-20
Gm. Czersk. 11 września
Sesja Rady Miejskiej w Czersku
– relacja NA ŻYWO, ZDJĘCIA


Dziś (22.09) o godz. 12.00 w CIT rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej w Czersku. Przedstawiamy porządek obrad.

Posiedzenie można śledzić NA ŻYWO na kanale YouTube – TUTAJ

Zobacz wyniki głosowań – aktualizowane na bieżąco – link – TUTAJ


Zobacz porządek obraz z projektami uchwał – TUTAJ

Porządek obrad, materiały na sesję:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Wręczenie Medali "Pro Bono Poloniae" i "Pro Patria".
  5. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r.
  6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2020 r.
  7. Informacja o funkcjonowaniu oświaty w Gminie Czersk.
  8. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1.   zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt nr 1,

9.2.   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2020 – 2037 – projekt nr 2,

9.3.   utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Czersku – projekt nr 3,

9.4.   oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku – projekt nr 4,

9.5.   określenia zasad gospodarowania środkami stanowiącymi fundusz osiedlowy – projekt nr 5,

9.6.   zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Czersk przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Czersk – projekt nr 6,

9.7.   ustalenia granic parków gminnych położonych na terenie Gminy Czersk oraz przyjęcia ich regulaminów – projekt nr 7,

9.8.   przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czersk – projekt nr 8,

9.9.   ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych – projekt nr 9,

9.10.  nadania nazw ulicom położonym w Złotowie – projekt nr 10,

9.11.  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. J. Hallera – projekt nr 11,

9.12.  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Długiej w mieście Czersk – projekt nr 12,

9.13.  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr. Zielińskiego i Dworcowej w Czersku – projekt nr 13,

9.14.  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku – projekt nr 14,

9.15.  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Tucholskiej, Starego Urzędu, Łosińskiej – projekt nr 15,

9.16.  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej, Wicka Rogali i Podgórnej w Czersku – projekt nr 16,

9.17.  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Łąg – projekt nr 17,

9.18.  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina Czersk – projekt nr 18,

9.19.  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel – projekt nr 19,

9.20.  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rzemieślniczej i usługowej we wsi Złotowo – projekt nr 20,

9.21.  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Piaskowej i Zacisze – projekt nr 21,

9.22.  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej, Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej w Czersku – projekt nr 22,

9.23.  uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania okresowych stypendiów sportowych i nagród oraz ustalania ich wysokości – projekt nr 23,

9.24.  określania zasad i trybu przyznawania, pozbawiania okresowych stypendiów sportowych i nagród oraz ustalania ich wysokości – projekt nr 24,

9.25.  odwołania Skarbnika Gminy – projekt nr 25,

9.26.  powołania Skarbnika Gminy – projekt nr 26.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zakończenie sesji.

           

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                                           Krzysztof Przytarski

 

Materiały na sesję - TUTAJ
(red)
UM Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.