27-07-20
Gm. Czersk. Burmistrz Czerska: Pracownik urzędu sporządzi dokumentację fotograficzną
Sytuacja na rzekach Wda i Niechwaszcz


Fot. PGW Wody Polskie


"W dniu 24 lipca 2020 roku pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni Chojnice otrzymali zawiadomienie od Państwowego Związku Wędkarskiego (PZW) w Gdańsku o zanieczyszczeniu rzeki Wda w miejscowości Czarna Woda. Zanieczyszczeniem jest spływający namuł wraz z roślinnością wodną. Poinformowano, że  prawdopodobnym  źródłem zanieczyszczenia jest opróżnienie zbiornika przy Elektrowni Wodnej na rzece Niechwaszcz w miejscowości Zawada.
W związku z powyższym, pracownicy Zarządu Zlewni Chojnice oraz Nadzoru Wodnego w Chojnicach udali się na miejsce i przeprowadzili wizję lokalną  w terenie potwierdzając, że powstałe zanieczyszczenia są wynikiem gwałtownego obniżenia zwierciadła wody tego zbiornika,  poprzez otwarcie jazu przelewem dolnym.
Z uzyskanych, od właściciela elektrowni (MEW), informacji wynika, że obniżenie zwierciadła wody spowodowane było prowadzonymi pracami remontowymi mostu drogowego na kanale dopływowym do elektrowni. Właściciel MEW Zawada  potwierdził, że posiada stosowne  pozwolenia – zgody na wykonanie prac remontowych mostu, a  organami, które uczestniczyły w uzgodnieniach tych prac były Urząd Gminy Czersk, Starostwo Powiatowe w Chojnicach, Urząd Wojewódzki w Gdańsku.
Na żądanie Wód Polskich właściciel MEW przekaże wszystkie uzgodnienia dotyczące prowadzenia w/w prac. PGW Wody Polskie jak i PZW w Gdańsku nie zostały poinformowane o zamiarze przeprowadzenia tych prac.
Kierownik Nadzoru Wodnego w Chojnicach zlustrowała odcinek rzeki Wdy poniżej zbiornika w miejscowości Zawada oraz odcinek rzeki Wdy od Ujścia rzeki Niechwaszcz do miejcowości Czarna Woda. Podczas wizji lokalnej doszło do spotkania pracowników WP z przedstawicielami Stowarzyszenie Przyjaciół rzeki Wdy-Klełż Czarna Woda.
O zdarzeniu poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku – Oddział w Słupsku, czekamy na wyniki badań."


Źródło - www.gdansk.wody.gov.pl

Burmistrz Czerska: Pracownik
urzędu sporządzi dokumentację fotograficzną


Pytamy burmistrza Czerska o sprawę zrzutu wody do rzeki Niechwaszcz w Zawadzie i ewentualne uzgodnienia i działania służb gminnych.


- Zrzut wody ze zbiornika powinien być uzgodniony z PGW Wody Polskie – zarządcą cieku wodnego. Gmina nie uczestniczy w tym postępowaniu. Gmina Czersk w dn. 06.02.2020 r. wydała zgodę na udostępnienie gruntu w celu wykonania remontu na jazie roboczym w Zawadzie.

W dniu dzisiejszym na miejsce uda się pracownik urzędu, który sporządzi dokumentację fotograficzną.

Poniżej link do komunikatu ze strony PGW Wody Polskie https://gdansk.wody.gov.pl/aktualnosci/785-sytuacja-na-rzekach-wda-i-niechwaszcz

Pracownica WBiŚ rozmawiała z pracownikami Zarządu Zlewni w Chojnicach, nadal czekają na wyjaśnienia od właściciela MEW w Zawadzie. Nie zostali poinformowani o mających nastąpić pracach remontowych
– informuje Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska.

(red)

Zobacz również:
„(AKTUALIZACJA) Rzeka Wda za sprawą pełnego zrzutu wody ze zbiornika zaporowego na rzece Niechwaszcz w m.Zawada (gm. Czersk) została zatruta (FOTO, WIDEO)”


Aktualne informacje o stanie rzeki Niechwaszcz oraz Wda 

(Aktualizacja z dnia 27.07 z godz. 14.00)

Obecnie trwają czynności kontrolne w związku z zanieczyszczeniem zgłoszonym do jednostki terenowej Wód Polskich w dniu 24 lipca br. oraz prowadzone są badania pobranych próbek wody przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Pracownia w Słupsku. Próbki zostały pobrane w dniu zgłoszenia zanieczyszczenia, tj. 24.07.2020 r. Informację o zanieczyszczeniu czarną substancją rzeki Niechwaszcz, która stanowi prawobrzeżny dopływ rzeki Wdy otrzymał Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Inspektorzy z WIOŚ Gdańsk Delegatury w Słupsku dokonali oględzin w okolicach ujścia rzeki Niechwaszcz do rzeki Wdy. Stwierdzono silne zmętnienie wody rzeki Niechwaszcz oraz widoczne zmętnienie poniżej ujścia na rzece Wda. Próbki pobrano z mostu na rzece Niechwaszcz (N:53⸰50’58,58” E:18⸰04’58”) około 50 m od ujścia oraz z rzeki Wdy powyżej (N:53⸰51’01,3” E:18⸰04’58,8”) i poniżej (N:53⸰50’54,7” E:18⸰05’03,3”), ujścia rzeki Niechwaszcz. W trakcie oględzin nie dostrzeżono, aby w toni wodnej unosiły się śnięte ryby. Po dokonaniu oględzin oraz poborze próbek, inspektorzy udali się raz jeszcze do miejscowości Zawada celem dokonania oględzin obiektu Małej Elektrowni Wodnej, skąd pochodziło zanieczyszczenie. W trakcie oględzin stwierdzono, że prawdopodobną przyczyną powyższego zanieczyszczenia było zbyt gwałtowne spuszczenie wody ze zbiornika retencyjnego przy ww. obiekcie, o czym świadczą ślady widoczne w korycie rzeki Niechwaszcz.  Trwają czynności kontrolne prowadzone przez Wody Polskie.

https://gdansk.wody.gov.pl/aktualnosci/785-sytuacja-na-rzekach-wda-i-niechwaszcz

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.