9-11-20
Gm. Czersk. Kiedy odsłonięcie?
Trwa stawianie obelisku
upamiętniającego braci Gnacińskich


Wracamy do tematu powstania pomnika upamiętniającego braci Gnacińskich. Trwa jego stawianie przy jeziorze Świdno (zdjęcia poniżej). Obelisk wzniesie Fundacja „Naji Goche”.
Przypomnijmy, pierwotnie pomnik miała wykonać gmina Czersk, jednak po protestach burmistrz Czerska odstąpił od tej inicjatywy – linki do kilku artykułów w tej sprawie umieszczamy poniżej.


„Fundacja „Naji Goche”, która zainicjowała wzniesienie obelisku upamiętniającego Braci Gnacińskich, wystąpiła z propozycją wykonania go samodzielnie, ponosząc wszystkie nakłady rzeczowo – finansowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będzie konieczności wydatkowania środków publicznych na realizację tego zamierzenia. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. Z cytowanego przepisu należy rozumieć, że chodzi o wznoszenie pomników ze środków gminnych lub na nieruchomościach gminnych. Po uwzględnieniu propozycji Fundacji żaden z powyższych warunków nie będzie spełniony, nie jest więc potrzebna uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.” - brzmiało uzasadnienie projektu uchwały z kwietnia br. Uchwała miała uchylić poprzednią w sprawie wzniesienia obelisku. Wniósł ją burmistrz Przemysław Biesek–Talewski.


W kwietniu br. prezes „Fundacji „Naji Goche” informował, że miejsce pamięci prawdopodobnie ma powstać do 11 listopada br., a idea upamiętnienia braci Gnacińskich pozostaje ta sama. Obelisk ma zostać wykonany siłami społecznymi, a jego kształt nie jest jeszcze ostatecznie ustalony.

Na zdjęciach poniżej widać element obelisku, na którym ma zostać zamontowana tablica pamiątkowa. Jaka będzie jej treść? Nie wiadomo, prezes fundacji dziś (9.11) nie odbierał telefonu.

Zapytaliśmy przedstawiciela czerskiego samorządu - wiceburmistrz Bogumiłę Ropińską - czy władze Czerska będą uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia obelisku?


- Tak, burmistrz planuje wziąć udział w uroczystościach, jeżeli nie wystąpią żadne przeciwwskazania zdrowotne i epidemiczne – zapowiada wiceburmistrz. Dodaje, że gmina Czersk nie wsparła finansowo budowy pomnika – obelisku.

Kiedy odbędzie się uroczystość? Nie wiadomo, wiceburmistrz podpowiada, aby kontaktować się z fundacją. Na profilu fundacji już w październiku jej prezes zapraszał w jednym z postów na dzień 11 listopada, na uroczystość odsłonięcia przy parkingu, obok jeziora Świdno, wznoszonej staraniem Fundacji Naji Goche – kolejnej, jak napisał - Strażnicy Pamięci i Patriotyzmu.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że powyższy termin odsłonięcia pomnika może przesunąć się o kilka dni, a uroczystość ma mieć miejsce pod koniec bieżącego tygodnia.

Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego ,,Cis" Męcikał podaje, że wydarzenie będzie mieć miejsce 13 listopada br o godz. 13.00 - zobacz informację:https://www.facebook.com/cismecikal/

Krytyka w/w inicjatywy miała miejsce na sesji RM – zobacz artykuł:

http://www.wizjalokalna.pl/b-wzniesienie-pomnika-obelisku-upamietniajacego-braci-gnacinskich-glosowanie-poprzedzila-goraca-dyskusja-radny-mowil-o-zbojach-wideo-b-art32468


20 grudnia 2019 roku burmistrz Czerska oświadczył, że zwiesza prace związane z wykonaniem obelisku i jego odsłonięciem w dniu 29 stycznia 2020 roku:
http://www.wizjalokalna.pl/b-burmistrz-przesuwa-date-odsloniecia-obelisku-upamietniajacego-braci-gnacinskich-b-art32667

Zobacz jak miał wyglądać obelisk – szkic, mapka:
http://www.wizjalokalna.pl/b-pomnik---obelisk-ma-stanac-przy-jeziorze-burmistrz-bedzie-pytal-radnych-o-zgode-na-jego-postawienie-zobacz-uzasadnienie-szkic-mape-b-art32320


Zobacz również:Kiedy powstanie obelisk upamiętniający braci Gnacińskich? Pytania dotyczące przedmowy książki:
http://www.wizjalokalna.pl/b-pytania-dotyczace-przedmowy-ksiazki-kiedy-powstanie-obelisk-upamietniajacy-braci-gnacinskich-b-art33466


(red)

 

 

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.