11-06-21
Czarna Woda. ZDJĘCIA
Apel do urzędników. Zastępca burmistrza odpowiada

Czytelnik apeluje do pracowników Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie, aby zajęli się sprawami przez niego zgłaszanymi. Załącza również zdjęcia.


„APEL o:
1. Naprawę lampy oświetleniowej na przejściu dla pieszych przy Karczma Ostoja.
Pomimo dwóch zgłoszeń to jest 4 kwiecień i 6 maj nic w tej sprawie nie zrobiono.
2. Przycinanie krzewów i drzew przy chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych w Czarnej Wodzie.
Zdjęcia wykonano 9 czerwca w godz. porannych i wieczornych.”
- pisze czytelnik, zdjęcia poniżej.

„W sprawie przycinania drzew i krzewów rosnących przy ciągach komunikacyjnych informujemy, że prace te wykonywane były od lat przy udziale pracowników robót publicznych i pracowników robót społecznie użytecznych. W związku ze zmianami strukturalnymi na rynku pracy - zwiększona podaż pracy w sektorze usług, Gmina dysponuje obecnie mniejszą ilością pracowników, których można skierować do prac przy pielęgnacji zieleni. Dziękujemy ze wskazanie miejsc w których według zgłaszającego występuje potrzeba ingerencji. W miejsca te, w możliwie krótkim czasie zostaną skierowani pracownicy. Skrócone zostaną gałęzie drzew i krzewów rosnących na terenach gminnych. W przypadku zieleni wysokiej rosnącej na terenach prywatnych, zamieszczony został na stronie internetowej gminy Czarna Woda apel o regularne przycinanie gałęzi.
Sprawa lampy została zgłoszona firmie, która ją instalowała, natomiast ze względu na zawarte wcześniej umowy montażowe oraz problemy kadrowe związane z covid-19 realizacja zadania została przez nią przełożona na miesiąc czerwiec” – informuje Łukasz Łangowski, zastępca burmistrza Czarnej Wody.

(red)
fot. nadesłane

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.