23-01-18
Czersk. Kolejna sesja w najbliższych dniach
Będzie trzecia próba uchwalenia budżetu
gminy Czersk na 2018 rok


31 stycznia upływa termin przyjęcia budżetu gminy na 2018 rok. Przypomnijmy, wczoraj (22.01) Rada Miejska w Czersku po raz kolejny nie uchwaliła budżetu. Już wiemy, że w najbliższych dniach ma dojść do jeszcze jednej, trzeciej już, próby zatwierdzenia planu wydatków samorządu na bieżący rok. Jutro, tj. 24 stycznia radni mają się spotkać z burmistrz Czerska, która jest autorem projektu budżetu. Rozmowa ma dotyczyć koniecznych zmian w planowanych wydatkach samorządu, tak aby radni przyjęli w końcu stosowną uchwałę. Inicjatorem spotkania jest przewodniczący RM.

Po poniedziałkowych (22.01) głosowaniach (zobacz artykuł) widać, że radni będą domagać się zmian. W poniedziałek znalazła się większość w RM, która wykreśliła program rewitalizacji z Wieloletniej Prognozy Finansowej, jednak ostatecznie WPF-u, już po korekcie, i tak nie przyjęto. Przed głosowaniem WPF (po korekcie), w trakcie dyskusji, pojawiły się na sali krytyczne głosy odnośnie wykreślenia przez burmistrz z projektu budżetu zadań dla Rytla (ok. 1,5 mln zł).
Przypomnijmy, wczoraj burmistrz informowała, że wszystko wskazuje na to, iż gmina Rytel powstanie, a wtedy sfinansowanie kluczowego zakontraktowanego już zadania – rozbudowy rytelskiej szkoły – spadłoby na gminę Czersk, stąd przesunięcie rozpoczęcia przedsięwzięcia na 2019 rok do czasu, gdy już będzie wiadomo czy rzeczywiście Rytel odzieli się od Czerska.

Czy projekt budżetu autorstwa Jolanty Fierek jest tak zły, że można go wyrzucić tylko do kosza? Jakie poprawki muszą zostać naniesione, aby plan wydatków został w końcu przyjęty i nie sporządzała go za samorząd Regionalna Izba Obrachunkowa?

- Większość radych nie chciała realizacji projektu rewitalizacji części Czerska stąd pojawił się wniosek w sprawie jego wykreślenia z Wieloletniej Prognozy Finansowej. Była jeszcze szansa, że RM przyjmie WPF (bez rewitalizacji) i w konsekwencji budżet, jednak podczas dyskusji radni, nawet ci wahający się, zdecydowali o odrzuceniu całej Wieloletniej Prognozy Finansowej - mówi radna Bogumiła Ropińska, odnosząc się do wydarzeń, do których doszło na wczorajszej sesji . - Osobiście uważam, że projekt budżetu zaproponowany przez burmistrz jest zły. Dla mnie jego wykonanie nie jest realne. Nawet ponowne wpisanie rozbudowy szkoły w Rytlu do WPF (kwota 200 tys. zł na 2018 rok) na poprzednich zasadach nie będzie przekonywujące, jeśli kosztorys dla tej inwestycji wynosi 14 mln zł, a w WPF zapisano tylko 5 mln zł. Trzeba określić konkretnie wartość zadania. Nie może być takich rozbieżności, bo wtedy w/w zapisy stają się fikcją, za którą ja nie zagłosuję.

- Uważam, że projekt budżetu musi być realny i starannie wykonany, a nie taki, w którym w ostatniej chwili są wprowadzane zmiany, aby przekupić pojedynczych radnych. Odniosę się jeszcze do informacji burmistrz podanej na sesji w sprawie konieczności finansowania rozbudowy rytelskiej szkoły przez gminę Czersk - nawet po odejściu Rytla. Według mnie logiczne jest, że jeśli dojdzie do odłączenia Rytla w tracie rozbudowy szkoły, to niespłacony kredyt, zobowiązanie powinna pokrywać nowa gmina Rytel - dodaje radna.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.