26-11-19
Gm. Czersk. Czyn społeczny skupił kilkanaście osób
Bezpieczna droga - poprawa widoczności na krętej drodze

Pilarki, kosy spalinowe i podkrzesywarki. Za takie narzędzia z odwagą w sobotę (23.11.) chwycili mieszkańcy Strugi i okolic. Akcja będąca czynem społecznym skupiła kilkanaście osób, którym nie jest obojętne bezpieczeństwo podczas ruchu drogowego na trasie Struga-Czersk.

Pomysł poprawy widoczności na krętej drodze poprzez usunięcie poszczególnych drzew i krzewów uzyskał pełną aprobatę władz Nadleśnictwa Woziwoda, w którego zarządzie są lasy, których akcja dotyczyła. Pamiętać także należy, że każdy taki zabieg polegający na usuwaniu zwłaszcza suchych drzew będących z zasięgu drogi zwiększa bezpieczeństwo osób z niej korzystających, jak i  minimalizuje ryzyko pożarowe. Lasy są dobrem wspólnym i wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni!

W  sobotniej akcji nie zabrakło przedstawiciela gospodarza, Pana Adama Pieczki, leśniczego Leśnictwa Ustronie, który żywo włączył się w akcję razem ze swoim synem. Gospodarz terenu koordynował prace, doglądając poprawności wykonania zabiegu, a także gdy była taka potrzeba sam chwytał za odcięte gałęzie składając je wspólnie wzdłuż drogi wraz ze zebranymi mieszkańcami, którym z niemałym zaangażowaniem wtórował sołtys Jacek Grzella.

Urobek zbierał i na bieżąco wywoził forwarder (specjalistyczna maszyna leśna), który tak samo jak wszystkie udostępnione narzędzia był własnością p. Leszka Szarmacha ze Strugi. Zaangażowania nie brakowało nikomu, to był kawał dobrze wykonanej roboty! Drzewa i krzewy odrosną, ale to czy pozbierane przez nas przy okazji śmieci nie wrócą na nowo – zależy już tylko od nas samych… Nauczmy się wreszcie, że wspólne nie oznacza niczyje. A to jaki porządek pozostawiamy po sobie, świadczy tylko o nas samych. Miejsce śmieci nie jest w lesie!

Na koniec nie obyło się bez ogniska i pieczonych kiełbasek, które sponsorowało Nadleśnictwo Woziwoda. Był to czas na podsumowanie i rozmowę, a wszystko w wyśmienitych nastrojach. Postawa zebranych ludzi jest naprawdę budująca! Wszystkim tym, którzy bezinteresownie włączyli się do tej szlachetnej akcji – dziękujemy! Razem dokonaliśmy czegoś ważnego!

Tekst: Kamil Szarmach
Fot.: Adam Pieczka, Kamil Szarmach

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.