31-05-20
Region. POMORSKIE
Blisko 70 tys. postojowych na Pomorzu

Pomorskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłaciły prowadzącym działalność gospodarczą i pracującym na umowach cywilnoprawnych świadczenia postojowe w łącznej wysokości ponad 113,5 mln zł. Na tę formę pomocy składa się już ponad 69,8 tys. zrealizowanych świadczeń.

Dzięki przepisom tzw. tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek, odroczenia terminu ich zapłaty lub rozłożenia należności na raty bez opłaty prolongacyjnej, a także ze świadczenia postojowego. Kolejne rozwiązanie to świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Nowa odsłona tarczy uprawnia do świadczenia postojowego przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r. Pozostałe warunki nie zmieniły się. Trzeba tym samym wykazać 15-proc. spadek przychodu. Przykładowo na wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu. Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy.

Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub wykonawcy umowy cywilnoprawnej, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się. Ocenia to sam wnioskodawca. W razie wątpliwości dotyczących wniosku, ZUS prowadzi postępowanie wyjaśniające. W celu wyjaśnienia sprawy kontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie.

Wnioski do ZUS można składać elektronicznie lub papierowo. Droga elektroniczna (za pomocą PUE) zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy i wypłatę świadczenia. Na PUE można sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie postojowe i kontynuację jego wypłaty. Informacje są prezentowane w zakładce Ubezpieczony, Świadczeniobiorca i Płatnik w bocznym menu [Dokumenty i Wiadomości] w formie dodatkowej zakładki „Tarcza antykryzysowa – wnioski”.

Regionalny Rzecznik Prasowy woj. pom. Krzysztof Cieszyński

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.