28-11-19
Gm. Czersk. `Trudny, ale ambitny i proinwestycyjny`
Burmistrz charakteryzuje projekt budżetu
gminy Czersk na 2020 rok

Burmistrz Czerska zgodnie z obowiązującymi terminami (do 15 listopada) przedstawił projekt budżetu gminy Czersk na 2020 rok (zobacz artykuł TUTAJ).

Poprosiliśmy włodarza o scharakteryzowanie zaproponowanego przez niego projektu. Poniżej publikujemy informację otrzymaną od burmistrza Czerska.


„Budżet Gminy Czersk na rok 2020 jest budżetem trudnym, ale ambitnym i proinwestycyjnym. Rosną wydatki na oświatę i inne wydatki bieżące, związane ze wzrostem płac, cen energii i innych mediów, kosztów usług zewnętrznych. Aby zrównoważyć ubytek dochodów wynikający z obniżenia stawki podatku PIT założyłem w nim wzrost podatków i opłat lokalnych. Założyłem także, że koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną w całości pokryte z opłaty „śmieciowej”. Dziękuję wszystkim radnym, którzy nie bali się podjąć trudnych i niepopularnych, ale koniecznych decyzji o podwyżkach. Dzięki temu nie muszę dokonywać korekty projektu budżetu. Gdyby przyjęte zostały wnioski radnych „opozycyjnych” zgłoszone na ostatniej sesji, dochody należałoby zmniejszyć o około 800 tys. zł, a – co za tym idzie – zrezygnować z wielu planowanych na przyszły rok inwestycji, na przykład wodociągów, oświetlenia czy dróg. Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że stawki podatku od nieruchomości czy podatku rolnego w Naszej Gminie pozostaną na poziomie niższym niż w sąsiednich gminach.

W przyszłym roku czeka nas realizacja wielu zadań inwestycyjnych. Na wszystkie inwestycje Gmina wyda ponad 19 mln zł. Najwięcej na drogi – 11,6 mln zł. Cztery zadania drogowe realizowane będą z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejne ważne zadanie to projekt „Rewitalizacja części miasta Czersk”. W sumie w przyszłym roku do budżetu Gminy wpłynie prawie 7,4 mln zł ze środków unijnych i krajowych. A przypomnę, że czekamy na rozstrzygnięcie naboru w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2020. Jestem przekonany, że kolejne wnioski otrzymają dofinansowanie i pula środków na inwestycje ulegnie zwiększeniu.

Pełen wykaz inwestycji na rok 2020 przedstawia poniższa tabela:Cieszę się, że mimo coraz trudniejszej sytuacji finansowej samorządów, udało się nam przygotować plan finansowy z tak dużą liczbą zadań inwestycyjnych.

Szczegóły dotyczące budżetu Gminy Czersk na rok 2020 zostaną przedstawione podczas sesji w dniu 10 grudnia.

Przemysław Biesek-Talewski”

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.