10-03-20
Czersk. Radny Daniel Szpręga krytycznie o burmistrzu
Burmistrz odpowiada radnemu w sprawie
szykan drogowych w Czersku

Publikujemy odpowiedź burmistrza Czerska na interpelację radnego Daniela Szpręgi (zobacz interpelację – tutaj) dotyczącą  szykan drogowych w Czersku (ul. Browarowa oraz Aleja 1000-lecia).

„Przesyłam odpowiedź Pana burmistrza na interpelację dot. szykan drogowych wybudowanych na Alei 1000-lecia i na ul. Browarowej w Czersku. Szkoda, że nie udało się uzyskać od Pana burmistrza pełnych odpowiedzi na zadane w interpelacji pytania. No cóż, Mieszkańcy podobnie jak wcześniej (np. w przypadku strzelnicy w Będźmierowicach)  zostali odesłani w celu uzyskania informacji do innych adresatów lub w ogóle włodarz zdecydował o nieudzieleniu odpowiedzi. Subiektywne postrzeganie przez burmistrza i jego współpracowników pojęcia "interpelacja" po raz kolejny dało o sobie znać. Nijak ma się takie postępowanie do ogólnie uznanych reguł i zasad współżycia społecznego. Reguły te są wyznaczane przez pewne wartości powszechnie uznawane w społeczeństwie. Ich naruszanie jest traktowane jako naganne, spotyka się z dezaprobatą. W 2019 r. burmistrz zinterpretował moją interpelację na temat zatrudnienia księgowej w SP ZOZ-ie jako nieprawidłową i nieważną z punktu widzenia interesu gminy. Wówczas interpelacja po dwóch dniach została usunięta z BIP-u. Chciałbym przypomnieć tylko, że interpelacje i zapytania kierowane do burmistrza są wynikiem zgłoszeń od mieszkańców oraz próśb o interwencję.” – pisze do redakcji radny Rady Miejjskiej w Czersku Daniel Szpręga, który przesyła również treść odpowiedzi burmistrza – publikujemy poniżej.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.