15-01-19
Gm. Czersk. Zmienia się zarządca świetlicy wiejskiej
Burzliwe spotkanie w sołectwie Klaskawa. 
Sołtysem pozostał Jacek Grzella

Zgodnie z harmonogramem przyszła również kolej na zebranie w sołectwie Klaskawa, które odbyło się wczoraj (14.01) w miejscowej świetlicy wiejskiej. Prowadzącą spotkanie została Bogumiła Ropińska. Rozpoczynając prosiła wszystkich o zachowanie spokoju w związku z sytuacją jaka miała miejsce w Gdańsku.

Sołtys Jack Grzella przedstawił sprawozdanie za okres mijającej kadencji. Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów w wyborach na sołtysa. Padły dwie kandydatury - Jacka Grzelli oraz Tomasza Smaglinskiego. Panowie mieli chwilę, aby przedstawić swoje plany i przekonać do zagłosowania właśnie na siebie.

Wybór sołtysa poprzedziła dyskusja. Pojawiły się głosy niezadowolenia skierowane do sołtysa oraz odmienne, popierające jego działania. Ostatecznie w tajnym głosowaniu sołtysem został ponownie wybrany Jacek Grzella, uzyskując 64 głosy. Jego kontrkandydat otrzymał ich 30.

Po wyborze sołtysa przystąpiono do wyboru rady sołeckiej. W czasie, gdy przygotowywano karty do głosowania przez komisję skrutacyjną, rozpoczęła się dyskusja dotycząca spraw bieżących sołectwa. Emocji nie brakowało podczas podejmowania tematu zarządzania miejscową świetlicą wiejską, którą zajmowało się Koło Gospodyń Wiejskich w Klaskawie. Ostatecznie zebranie mieszkańców zdecydowało, że od tej pory świetlicą zarządzać będzie sołectwo. Pomysł, by obiektem administrował ośrodek kultury nie zyskał akceptacji.

Na spotkaniu poruszono też inne tematy, np. dróg - pytania do radnych z powiatu. Poproszono także o skontrolowanie autobusów szkolnych dowożących dzieci do szkoły.

Wybrano radę sołecką, w której skład wchodzić będą : Zofia Czapiewska, Krzysztof Szmagliński, Adam Fierek i Kamil Szarmach.

(red)
Wybory w Klaskawie wygrał Jacek Grzella, który nadal będzie pełnił
funkcję sołtysa, tym razem przez następnych pięć lat.

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.