17-09-20
Gm. Czersk. Założenia CUS – pierwsze w województwie
Centrum Usług Społecznych zamiast
MGOPS, połączenie z DDS+


Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Czersku radni będą decydować o ewentualnym powstaniu i nadaniu statutu Centrum Usług Społecznych. Nowa jednostka budżetowa gminy ma rozpocząć funkcjonowanie w styczniu 2021 roku poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku w Centrum. Ponadto założono, że z dniem 1 stycznia 2021 roku połączy się utworzone Centrum z Dziennym Domem „Senior+” w Czersku.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. na poziomie lokalnym można tworzyć struktury koordynujące i integrujące usługi społeczne. Zwiększy to dostęp mieszkańców do tego rodzaju usług, a samorządom gminnym umożliwi trafniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców – nie tylko tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak w przypadku pomocy społecznej.

- Utworzenie centrum usług społecznych jest możliwością, a nie obowiązkiem gminy. Jako pierwsi w województwie pomorskim zdecydowaliśmy się z tej możliwości skorzystać. Nad utworzeniem CUS myśleliśmy od jakiegoś czasu. Decyzję o wystąpieniu z projektem uchwały w tej sprawie przyśpieszył wakat na stanowisku dyrektora Dziennego Domu Senior+, który pojawi się od października – informuje burmistrz Przemysław Biesek-Talewski.

- Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych daje samorządom możliwość tworzenia takich centrum między innymi poprzez przekształcenie istniejących ośrodków pomocy społecznej przy jednoczesnym zwiększeniu ich działalności. Usługi społeczne obejmują w swym zakresie szereg działań: pomoc społeczną, reintegrację, aktywizację, wspieranie osób niepełnosprawnych, pieczę zastępczą i wiele innych. Z założenia, tworzenie centrum wiąże się  rozwojem wszelkich usług społecznych, zgodnie z zapotrzebowaniem na danym terenie. To niesienie pomocy głównie niematerialnej (jak np. prawnik, mediator, psycholog, rehabilitant/fizjoterapeuta, socjolog, pedagog), co też nie oznacza, że zaprzestaniemy wypłaty zasiłków. Wszelkie działania, podejmowane dotychczas przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku będą w dalszym ciągu, również po przekształceniu placówki w Centrum Usług Społecznych, realizowane w niezmienionym zakresie. Utworzenie centrum daje nam możliwość rozwoju: tworzenia indywidualnych projektów i programów socjalnych, kierowanych do wybranej grupy społecznej; rozwój usług opiekuńczych, tworzenie wolontariatu skierowanego głównie do seniorów naszej gminy i wiele innych. Planujemy m.in. utworzenie świetlicy, z której skorzystać będą mogły dzieci wraz z rodzicami czy też osoby starsze, seniorzy. Wszystkie te działania realizowane będą po przeprowadzeniu badań wśród mieszkańców i zapoznaniu się z ich potrzebami. Warto zaznaczyć, iż w województwie pomorskim będziemy pierwszym takim Centrum. Będziemy się sukcesywnie kształcić, rozwijać, zwiększać zakres swojej działalności zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami mieszkańców. Należy pamiętać, iż w 2021 roku uruchomimy Centrum Reaktywacja zgodnie z projektem rewitalizacyjnym, które również realizować będzie szereg usług dla mieszkańców.  W Centrum Usług Społecznych każdy mieszkaniec powinien znaleźć pomoc czy to dla siebie, czy dla swojej rodziny, adekwatnie do zgłaszanych problemów. – mówi Anna Bielawska-Jutrzenka, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.