4-12-18
Czersk. W przedszkolu jest dobry klimat i warunki do wszechstronnego rozwoju
Certyfikat dla Brzechwolandii

Edukacja prozdrowotna w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku jest obecna od wielu lat. Dzięki zaangażowaniu dzieci i rodziców udało nam się osiągnąć wspólny sukces.

29 listopada 2018 r. w sali im. Olgierda Narkiewicza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas konferencji "Profilaktyka i pomoc medyczna w sytuacjach zagrożenia życia" Pomorski Wicekurator Oświaty Małgorzata Bielang oraz wizytator Teresa Burczyk, Koordynator „Sieci Szkół Promujących Zdrowie” wręczyły dla Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku, Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

Nasze przedszkole przystąpiło do sieci Szkół Promujących Zdrowie w 2014 r. Przez cztery lata przedszkolaki, rodzice i pracownicy podejmowali różnorodne działania z zakresu zdrowego stylu życia, brali udział w wielu akcjach i szkoleniach. Brzechwolandia spełniła wymogi przyznania Certyfikatu, tworzyła dobry klimat i warunki do wszechstronnego rozwoju. Cały czas przygotowujemy  młode pokolenie do zdrowego stylu życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz kształtujemy poczucie odpowiedzialności dzieci za siebie i innych.

Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku

 

 

 

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.