27-01-21
POMORSKIE. Opinie i pomysły do 5 marca 2021 roku
Chcesz mieć wpływ na to, jak będzie rozwijało się Pomorskie? Wypowiedz się w konsultacjach


Od 22 stycznia trwają konsultacje społeczne projektów regionalnych programów strategicznych 2030. Mówią one m.in. o tym, jakie kluczowe przedsięwzięcia mają zostać zrealizowane na Pomorzu i co jest najważniejsze dla rozwoju regionu w najbliższej dekadzie. Konsultacje dotyczą m.in ochrony klimatu, zdrowia, edukacji oraz gospodarki. Każdy mieszkaniec może zabrać głos w tej sprawie.

Opinie i pomysły można zgłaszać do 5 marca 2021 roku.

W którą stronę?
Samorząd województwa poddał pod dyskusję projekty czterech regionalnych programów strategicznych, które będą miały decydujący wpływ na to, w jakim kierunku będzie rozwijało się Pomorskie w najbliższych latach. Mieszkańcy, w ogłoszonych konsultacjach społecznych, mogą wypowiedzieć na temat tego, co powinno być najważniejsze oraz które obszary rozwoju należy szczególnie wesprzeć. Pomorzanie mogą wypowiedzieć się m.in. w kwestii zmian klimatu w regionie, jak wprowadzić zasady gospodarki o obiegu zamkniętym czy na jaką energetykę postawić.

Cztery zakresy tematyczne
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekty czterech regionalnych programów strategicznych, mających za zadanie uszczegółowienie zapisów strategii rozwoju województwa 2030. Choć brzmi to skomplikowanie, chodzi o to, żeby pokazać, na czym chcemy się skoncentrować, co zrobić dla rozwoju regionu w najbliższej dekadzie. Obecnie konsultowane programy opisują politykę rozwoju w następujących obszarach:

-    środowisko i energetyka (zmiany klimatu, zagrożenia występowania suszy i powodzi, różnorodność biologiczna, ochrona środowiska, gospodarka o obiegu zamkniętym, energetyka cieplna);
-    zdrowie i polityka społeczna (demografia, wykluczenie społeczne, pomoc społeczne, ochrona zdrowia, zagrożenie epidemiczne, dostęp do świadczeń zdrowotnych, działalność NGO-sów oraz podmiotów ekonomii społecznej);
-    edukacja i kapitał społeczny (powszechność edukacji, kompetencje kadry edukacyjnej, doradztwo zawodowe, szkolenia branżowe, rozwój kultury przestrzeń regionu przyjazna dla mieszkańców);
-    gospodarka, rynek pracy i turystyka (profil gospodarczy regionu, pozycja międzynarodowa, innowacyjność, rynek pracy, zarządzanie talentami, turystyka i oferta spędzania czasu wolnego).

Twój głos się liczy
Propozycje, uwagi i spostrzeżenia do projektów regionalnych programów strategicznych można składać do 5 marca 2021 r. Projekty dokumentów, formularz konsultacyjny i inne niezbędne informacje dostępne są na specjalnej stronie poświęconej strategii rozwoju województwa w zakładce regionalne programy strategiczne.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.