5-11-21
Powiat chojnicki. „Renowacje, konserwacje zabytkowych nagrobków”
Chojnicka kwesta udana

Święto Zmarłych i Zaduszki to refleksja i zaduma wspomnień bliskich, którzy odeszli. Był to także czas okazania wsparcia na rzecz ratowania nagrobków zasłużonych chojniczan.Zebrane środki w trakcie kwesty zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych nagrobków.   |  fot. nad.


W dniach 28.10 – 01.11.przeprowadzono kwestę w pobliżu cmentarza komunalnego oraz parafialnego. Cel: zbiórka środków finansowych na renowacje, konserwacje zabytkowych nagrobków w mieście Chojnice. Komitet Ratowania Zabytkowych Nagrobków, którego założycielami byli: Adam Kopczyński (wiceburmistrz Chojnic) Bogdan Kuffel (Radny Rady Miejskiej w Chojnicach) Marlena Pawlak (Miejski Konserwator Zabytków), zebrał podczas kwesty 12 439,77 zł oraz 100 koron szwedzkich.

W zbiórce uczestniczyli wszyscy Radni z Klubu „Program 2023r.” burmistrza A. Finstera, 31 harcerzy z 42 Chojnickiego Szczepu Harcerskiego "Wicek" oraz 40 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego, a także mieszkańcy Chojnic. - Jesteśmy bardzo zbudowani wynikiem. To pierwsza taka zbiórka w Chojnicach. Poza wynikiem finansowym bardzo ważne było zaangażowanie harcerzy, którzy czynnie uczestniczyli w akcji. Bardzo za to dziękujemy! Wspólny cel społeczny, integracja, służba oraz wielka hojność Chojniczan to najważniejsze wyznaczniki tego działania. Dziękujemy za każdy datek i miło słowo. Będziemy kwestę kontynuować w przyszłym roku!Z uwagi, że wiele osób pytało o możliwość dokonania wpłaty kartą (a nie mieliśmy terminalów) uruchamiamy zrzutkę do kwoty 7 514,00 złotych. Dlaczego tyle? Jeżeli się nam wspólnie uda „dozbierać” tą kwotę będziemy mieli razem 20 000 zł. A to już  będzie wynik fenomenalny! Kolejność renowacji ustali powołana komisja. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Większość zabytkowych nagrobków znajduje się na cmentarzu rzymsko – katolickim parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela (cmentarz parafialny). Założony został w 1870 roku, kiedy proboszczem chojnickim był ks. August Behrendt. Cmentarz  powiększono w latach 30 – tych XX w. Od wschodu ogrodzony jest zabytkowym murem ceglanym.  Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z II połowy XIX i   początku XX wieku. Nagrobki wykonane z lastrika, metalu, oraz z zaprawy cementowo – wapiennej w formie tumb, krzyży, figur pełnoplastycznych, oraz obejść metalowych. Zabytkowe aleje obsadzane są lipami, akacjami i kasztanowcami. Cmentarz zajmuje 2.75 ha.

Na cmentarzu zachowało się około 100 zabytkowych nagrobków. Oto lista niektórych wybitnych chojniczan, którzy zostali pochowani na cmentarzu parafialnym, a ich nagrobki można uznać za zabytkowe.

Leon Boenig (1846–1922) – duchowny katolicki, proboszcz parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, działacz niepodległościowy.

Kwatera grobów Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej z konwentu chojnickiego.

Alojzy Sobierajczyk (1870–1934) – pierwszy polski burmistrz miasta Chojnice, działacz niepodległościowy, doktor medycyny.

Józef Lipski (1897–1939) – dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności, zamordowany przez Niemców.

Hipolit Ostoja-Lniski (1853–1931) – doktor medycyny, szambelan, działacz niepodległościowy.

Antoni Ulandowski (1879–1939) – działacz niepodległościowy, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, zamordowany przez Niemców.

Antoni Kaźmierski (1899–1945) – przemysłowiec, właściciel wytwórni wódek i likierów.

Antoni Wolszlegier (1853–1922) – duchowny katolicki, działacz niepodległościowy, poseł do Reichstagu, delegat na Polski Sejm Dzielnicowy.

Leon Biskupski (1848–1893) – filolog, badacz kaszubszczyzny, nauczyciel chojnickiego gimnazjum.

Stefan Sikorski (1819–1890) – właściciel ziemski, działacz narodowy, poseł do sejmu Prus.

August Behrendt (1825–1887) – duchowny katolicki, proboszcz parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.

Jan Karol Łukowicz (1854–1919) – doktor medycyny, pierwszy dyrektor szpitala w zakładzie św Boromeusza w Chojnicach, działacz niepodległościowy.

Leon Pytlik (1867–1922) – pierwszy polski prezes Sądu Okręgowego w Chojnicach.

Aleksander Standera (1876–1930) – działacz niepodległościowy, radny miejski.

Bolesław Makowski (1880–1934) – duchowny katolicki, kanonik, proboszcz parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, filomata, działacz niepodległościowy, historyk sztuki.

Kazimierz Kłopocki (1892–1936) – duchowny katolicki, proboszcz parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.

Otton Weiland (1887–1966) – założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Żeglarstwa w Charzykowach, współtwórca i wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

(nad.)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.