30-12-20
Czersk. Lista rzeczy z kapsuły - poniżej
CZERSK. Kapsułę czasu za 50 lat
ma otworzyć Agata Galikowska


Dziś (30.12) zgodnie z zapowiedzią przy wejściu do budynku Gminnego Centrum Kultury w Czersku umieszczono kapsułę czasu. W jej środku znajdują się rzeczy (list z wykazem – poniżej) dla potomnych, które będzie można wyjąć dopiero za 50 lat.

Ambasadorem kapsuły czasu, osobą, która właśnie za 50 lat ma ją otworzyć została 4,5 miesięczna Agata Galikowska, wnuczka pracownika GCK Wiesława Galikowskiego. Rodzice Agatki – Kamil i Jagoda Galikowscy byli dziś obecni podczas zamknięcia kapsuły. W uroczystości uczestniczyli też pracownicy GCK.

Kapsułę przygotowano z okazji pierwszego roku działalności GCK w Czersku.

List skierowany do potomnych, włożony dziś do kapsuły czasu, wcześniej odczytany przez dyrektor GCK - Małgorzatę Skwarek. Poniżdej lista rzeczy włożonych do kapsuły

„30.XII.2020 r.
Kochani Pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Czersku

"Ocalmy od zapomnienia, ludzi, daty i fakty, do których sięgną Ci którzy przyjdą po nas…"    Henryk Sikorski

Rok 2020 był pierwszym rokiem działalności Gminnego Centrum Kultury w Czersku, które powstało na mocy decyzji Rady Miejskiej w Czersku: Uchwała Nr VI/91/19 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie połączenia Ośrodka Kultury w Czersku, Ośrodka Kultury w Rytlu, Ośrodka Kultury w Łęgu w instytucję o nazwie Gminne Centrum Kultury w Czersku.

Pierwszy rok działalności był bardzo trudny, ze względu na pandemię COVID 19. Dostosowywaliśmy się do zmieniających się obostrzeń i  mogliśmy zrealizować większość z zamierzonych przez nas planów działalności statutowej, nie byliśmy jednak w stanie przeprowadzić imprez, uroczystości i koncertów. Jedynie styczeń i luty pozwolił nam na tradycyjną działalność. Uczestniczyliśmy przy organizacji Orszaku Trzech Króli, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Operetkowych Koncertach Noworocznych, Kołach Młyńskich, Powrocie Czerska do Macierzy, a także realizowaliśmy spektakle naszego teatru "Tak Pan Mówi". Współorganizowaliśmy także I Bal Burmistrza i tradycyjny już Bal Myśliwski z udziałem Koła Łowieckiego nr 38 „Bór” a także Dyskoteki  w stylu PRL.

Powyższy cytat pochodzi z dedykacji książki Henryka Sikorskiego „Zapisane w pamięci -trwa”, której promocję również udało się w tym roku zrealizować a egzemplarz, załączamy w kapsule. Załączamy również wydane w tym roku przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Czerskiej i podsumowane podczas pięknej uroczystości promocyjnej „Zeszyty Czerski” Rocznik VI a także opracowanie, rozpowszechnione podczas uroczystości Powrotu Czerska do Macierzy: Teresy Łuczak i Jerzego Łukaszewskiego „Trudna droga do wolności Czersk i ziemia Czerska u progu niepodległości”.  Na początku marca, przenieśliśmy nasze, dotychczas, stacjonarne zajęcia do Internetu. W ten sposób powstały codzienne bloki naszych zajęć online - Plastusiowo, Bajkowisko, Bombowa Kuchnia Kuby, nauka gry na ukulele, zajęcia taneczne i balet a także warsztaty szachowe. Latem, gdy wróciliśmy do „względnej normalności”, udało nam się zrealizować, we wszystkich naszych jednostkach, cykl zajęć letnich dla dzieci "Letnia Fabryka Zabaw". Dodatkowo przez cały rok organizowaliśmy różne konkursy tematyczne dla mieszkańców. Rok zakończyliśmy Mikołajkami, które dostarczyły naszym elfom śnieżynkom i trzem Mikołajom GCK dużo dobrej zabawy;  z racji pandemii też wyglądały zupełnie inaczej, ale uznajemy je za bardzo udane.

Zamykamy rok w zdrowiu, dziękując współpracującym; w szczególności Zespołowi Obsługi Finansowej, wspierającemu nas Mecenasowi, pracownikom Urzędu Miejskiego w Czersku, OSP, pozostałym jednostkom organizacyjnym i pomocniczym naszej gminy.  W załączeniu skład naszej kadry, liczącej 30osób (22,5etatu) a dodatkowo 13 instruktorów i pracowników techniczno -gospodarczych, pracujących na umowy zlecenia.

Do otwarcia kapsuły, oprócz dyrekcji i pracowników GCK, upoważniamy i prosimy tegorocznego potomka, pracownika Gminnego Centrum Kultury w Czersku a na otwarcie serdecznie zapraszamy włodarzy Gminy Czersk 2070r.

Mamy nadzieję, że odnalezienie kapsuły czasu i ten list sprawią  Wam wiele radości oraz, że czytający go żyją w wolnym i bezpiecznym świecie, a nasza "mała ojczyzna" rozwija się w dostatku, dzięki mądrym i dbającym o nią włodarzom, z jakimi my mamy zaszczyt współpracować.

Dyrekcja, Kierownictwo i Pracownicy
Gminnego Centrum Kultury w Czersku”

„Zawartość Kapsuły GCK w Czersku:

 1   Medal wydany przez Urząd Miasta Czersk z okazji 100-Lecia Powrotu Czerska do Macierzy
 2   Książkę Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Czerskiej „Zeszyty Czerski” Rocznik VI
 3  Pamiątka – medal od Prezesa zakładu Hodowli Pstrąga Stanisława Trzyńskiego
 4  Książka Henryka Sikorskiego „Zapisane w pamięci -trwa”
 5  Książkę Henryka Twardokus „Rytel Mojego życia” wraz z listem
  6  Książka Teresy Łuczak i Jerzego Łukaszewskiego „Trudna droga do wolności Czersk i ziemia Czerska u progu niepodległości”
  7  List Komendanta Andrzeja Kuchenbeckera MGZ OSP RP w Czersku wraz z jubileuszową broszurą.
 8   List Dyrektor i Pracowników Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku
 9  Voucher na kawę i ciasto dla wszystkich pracowników GCK 2070 w Cukierni „Landus” w Czersku
10    Zdjęcie kadry GCK w Czersku wraz z wykazem imiennym osób
11    Zdjęcie MLKS Borowiak Czersk z podpisami
12    Zdjęcie tegorocznego potomka pracownika GCK w Czersku wraz z dedykacją
13    Logo wykonawcy kapsuły: Firma P.P.U.H PROD-MET Sławomir Rompkowski
14    „Kawówka” dla Władz Miasta Czersk 2070 wykonana przez Sławomira Smorczewskiego.
15    Maseczka ochronna COVID 19 (odkażona)”


(red)

Zobacz również:
KAPSUŁA CZASU – można zgłaszać propozycje - TUTAJ

 

Zdjęcia z dzisiejszego (30.12) zamknięcia kapsuły czasu w Czersku:

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.