18-05-21
Czersk. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
CZERSK. Stanowisko na korytarzu, oddzielone parawanem

Czytelnik sygnalizuje, że na terenie Urzędu Miejskiego w Czersku funkcjonujące stanowisko w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajduje się w niefortunnym miejscu, tj. na parterze, na końcu korytarza – od strony budynku CIT.
Mężczyzna mówi, że w przypadku podawania danych do spisu przez mieszkańców, słychać wrażliwe dane przy biurze podawczym również usytuowanym na parterze, oddalonym o kilkanaście metrów.

- Dlaczego nie można takich czynności wykonywać w jednym z biur urzędu lub w innym miejscu niż korytarz? - pyta czytelnik. Sygnał i pytanie przekazaliśmy do czerskiego ratusza, odpowiedź poniżej.

- Z Biura Obsługi Interesanta stanowisko do samospisu nie jest widoczne. Stanowisko komputerowe celowo zostało zlokalizowane w peryferyjnej części korytarza bocznego, na pierwszym poziomie Urzędu Miejskiego w Czersku, aby osobom starszym i niepełnosprawnym zapewnić do niego łatwy dostęp i poufność procesu samospisu. Stanowisko jest oddzielone od pozostałej części parawanem, w celu zapewnienia jak największej intymności podawania danych. Pracownik merytoryczny jest zawsze obecny podczas przeprowadzania samospisu, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, w tym nad ochroną danych osobowych. Do chwili obecnej punkt ten był bardzo pozytywnie odbierany przez osoby dokonujące samospisu. Dlatego wydaje się, że zasygnalizowana przez czytelnika słyszalność w Biurze Obsługi Interesanta rozmowy osoby dokonującej samospiu z pracownikiem miała charakter wyłącznie incydentalny i co do zasady nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości – informuje Małgorzata Janikowska, naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki Urzędu Miejskiego w Czersku.

(red)
Zdjęcie - GUS

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.