25-01-18
Czersk. Powołano zespół
Czerski Budżet Obywatelski 2019 – powołanie zespołu

W dniu 10 stycznia br. Burmistrz Czerska powołał zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na 2019 rok. W skład zespołu weszli:

1) Mateusz Rydzkowski – Przewodniczący Zespołu,
2) Edmund Krut – Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
3) Przemysław Bloch – Członek Zespołu,
4) Małgorzata Janikowska – Członek Zespołu,
5) Justyna Wozińska – Członek Zespołu,
6) Paulina Peplinska – Członek Zespołu,
7) Joanna Blumowska-Hatta – Członek Zespołu,
8) Anna Śledź – Członek Zespołu.

Ponadto Burmistrz ustalił harmonogram działań dotyczących opracowania zasad funkcjonowania i wdrażania budżetu obywatelskiego, który przedstawia się następująco:

Lp.

Zadanie

Termin

1.

Opracowanie założeń kampanii informacyjno – promocyjnej

do 15.04.2018 r.

2.

Opracowanie wzoru wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim oraz opracowanie zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego

do 30.04.2018 r.

3.

Kampania informacyjno – promocyjna

od 01.05.2018 r.

4.

Gromadzenie wniosków mieszkańców

od 01.06.2018 r. do 30.06.2018 r.

5.

Weryfikacja składanych wniosków pod względem formalnym

na bieżąco od 01.07.2018 r.

6.

Opiniowanie wniosków pod względem: praktycznej możliwości realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań gminy, gospodarności, możliwości finansowych, technicznych oraz ustalenie orientacyjnego kosztu zadania

do 31.07.2018 r.

7.

Utworzenie listy wniosków, które spełniły wymagania formalne z podziałem na okręgi konsultacyjne i przekazanie jej Burmistrzowi do zatwierdzenia

do 07.08.2018 r.

8.

Publikacja listy propozycji budżetowych przekazanych do konsultacji społecznych na stronie internetowej Urzędu

do 10.08.2018 r.

9.

Opracowanie wzorów kart do głosowania

do 15.08.2018 r.

10.

Rozpowszechnianie kart do głosowania wśród mieszkańców

od 15.08.2018 r. do 15.09.2018 r.

11.

Przyjmowanie kart do głosowania od mieszkańców

od 15.08.2018 r. do 15.09.2018 r.

12.

Weryfikacja składanych kart do głosowania pod względem formalnym

od 16.09.2018 r.

13.

Utworzenie listy propozycji budżetowych wybranych przez mieszkańców w ramach okręgów konsultacyjnych i przekazanie jej Burmistrzowi do zatwierdzenia

do 30.09.2018 r.

14.

Publikacja zatwierdzonej listy na stronie internetowej Urzędu

do 30.09.2018 r.

 

15.

Wprowadzenie zatwierdzonych propozycji mieszkańców do projektu Budżetu Gminy na 2019 rok

niezwłocznie po zatwierdzeniu listy

 

 

mat. UM Czersk


 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.