21-06-22
Gm. Czersk. Budżet Obywatelski
Czerski Budżet Obywatelski 2023 - wpłynęło 26 wniosków

Do 15 czerwca można było składać wnioski do Czerskiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2023. Łącznie złożono ich 26. Teraz nastąpi weryfikacja projektów, a następnie losowanie numerów projektów do głosowania.

Kolejne terminy zawarte w harmonogramie CzBO wyglądają następująco:

- 16 czerwca – 15 lipca 2022 r. – weryfikacja projektów,
- 20 lipca 2022 r. – losowanie numerów projektów do głosowania,
- 21 lipca – 19 września 2022 r. – promocja zatwierdzonych projektów,
- 5 września – 19 września 2022 r. – głosowanie,
- do 30 września 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Szczegółowe zasady Czerskiego Budżetu Obywatelskiego są opisane w:

1) Uchwale nr XLIII/493/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Czersk (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r., poz. 1079),

2) Zarządzeniu 899/22 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Czersk konsultacji społecznych pn. „Czerski Budżet Obywatelski 2023”.

Podział na okręgi konsultacyjne
TUTAJ

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.