1-03-19
Czersk. Uroczystość w Gdańsku
Czerszczanka została stypendystką
Funduszu im. Izabelli Trojanowskiej

Czerszczanka Aleksandra Dzięcielska-Jasnoch została stypendystką Funduszu im. Izabelli Trojanowskiej. Uroczystość wręczenia Stypendium odbyła się w miniony poniedziałek w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku i połączona była z wręczaniem nagrody "Skra Ormuzdowa" dla osób działających w ruchu kaszubsko-pomorskim.

Czerszczanka jest nauczycielką języka kaszubskiego, od kilku lat współpracuje z miesięcznikiem "Pomerania", a od 2017 roku pracuje w zespole redakcyjnym "Pomeranii" i jest odpowiedzialna za kaszubskojęzyczny dodatek do miesięcznika - "Najô Ùczba".

Fundusz Stypendialny im. Izabelli Trojanowskiej został powołany jej testamentem oraz na mocy uchwały Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Stypendium przyznaje się młodym osobom, które podejmują pracę w zawodzie dziennikarskim, zajmują się tematyką regionalną i są zaangażowane w działalność na rzecz swojej Małej Ojczyzny - Kaszub.

Więcej szczegółów z wydarzenia na stronie kaszubi.pl

(KI)Na zdjęciu Aleksandra Dzięcielska - Jasnoch (z lewej)
z Felicją Baska-Borzyszkowską, nauczycielką języka kaszubskiego z KLO w Brusach.
Stypendystka podkreślała podczas uroczystości, że Pani Felicja jest jej autorytetem.

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.