30-12-19
Gm. Czersk. Odpowiedź dyrektor MGOPS
Czy „Koperta życia” pojawi się w gm. Czersk?

W ubiegłym tygodniu umieściliśmy artykuł dotyczący przystąpienia przez Miasto Chojnice do realizacji programu „Koperta życia”, którego założeniem jest szybkie udzielenie pomocy osobom w wieku powyżej 60 roku życia, zwłaszcza zamieszkującym samotnie bądź w warunkach niezapewniających obecności opieki (zobacz tutaj).

Przypomnijmy, „Koperta życia” jest wydawana dobrowolnie i bezpłatnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, który jest realizatorem programu.

Zapytaliśmy MGOPS w Czersku czy przystąpi do realizacji programu „Koperta życia”. Poprosiliśmy też o wskazanie terminu.

„Od dłuższego czasu w Polsce (a zatem w Gminie Czersk również) obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej - sporą część populacji stanowią seniorzy, czyli osoby 60+. Przez ostatnich kilka miesięcy, powołany przez Pana Burmistrza Zespól działał w zakresie opracowania, a następnie wdrożenia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Czersk, co niebawem - mówiąc kolokwialnie - ujrzy światło dzienne. Dokument ten w swym założeniu dopuszcza m.in. czynny udział osób starszych we wszystkich obszarach aktywności społecznej, co z kolei wiąże się z dostosowaniem wszelkiego rodzaju usług do potrzeb właśnie tej grupy wiekowej. Koperta Życia, Teleopieka czy inne ogólnopolskie akcje stanowią tylko ich część. Nad wieloma z nich, po przyjęciu odpowiednich lokalnych programów i dokonaniu diagnozy potrzeb osób 60+ w tym zakresie, czy to MGOPS czy inna jednostka (we współpracy) na pewno się pochyli, o czym będziemy Państwa informować.”
– informuje Anna Bielawska-Jutrzenka,  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.