10-10-19
Czersk - Chojnice. Zagospodarowanie odpadów – nowelizacja ustawy
Czy również w Czersku powstanie
"policja śmieciowa"?
Odpady – W Chojnicach
podwyżka stawek

Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster zapowiedział kilka dni temu potrzebę podwyższenia opłaty śmieciowej w Chojnicach. Zaznaczył, że od 6 września br. znowelizowano ustawę, której zapisy nakazują samorządom, aby w ciągu 12 miesięcy wprowadziły nowy system opodatkowania odpadów komunalnych. Nie może być już dwóch stawek za śmieci segregowane i niesegregowane, jest zobowiązanie, aby wszyscy segregowali odpady.W Chojnicach ma być wprowadzona jedna stawka, ale na tym wyższym poziomie i wszyscy mają płacić 18 zł za osobę. Włodarz wyjaśnia, że podwyżka wynika z kilku przyczyn. Rośnie cena przechowywania w kwaterach w ZZO Nowy Dwór tego, co pozostaje po segregacji, a więc stabilizatu i balastu nieenergetycznego. Znacząco rośnie również cena odbieranego z ZZO balastu energetycznego, który trzeba oddawać tym, którzy go wykorzystają i mają spalarnię. Obecnie cena balastu energetycznego to 380 zł za tonę, a więc tyle musi zapłacić ZZO odbierającemu tonę tego balastu. Ceny w nowych przetargach rosną aż do 1000 zł za tonę.  Ponadto znacząco rosną też opłaty środowiskowe za przechowywane w ZZO frakcje. W stosunku do 2017 roku za tonę stabilizatu trzeba będzie zapłacić w 2020 roku 179 proc. więcej – zamiast 24 zł będzie to 67 zł. Natomiast cena za balast nieenergetyczny wzrośnie o ponad 260 proc. w stosunku do 2017 roku i zamiast 74 zł trzeba będzie wkrótce płacić 270 zł za tonę. Wpływ na podwyżkę mają też inne czynniki zewnętrzne, w tym duży wzrost energii, bo ponad 60 proc. czy również wzrost płacy minimalnej.

Po wprowadzeniu zapisów ustawy z września br. urzędnicy będą musieli sprawdzać czy śmieci są dobrze segregowane i karać tych, którzy tego nie robią. Pojawi się więc problem jak „złapać” za rękę np. jedną osobę z całego bloku, która nie będzie segregowała. Arseniusz Finster mówi, że w związku z tym trzeba będzie powołać „policję śmieciową”, która ma sprawdzać segregowanie odpadów. Kara za niesegregowanie odpadów ma wynieść podwójną stawkę opłaty za śmieci.


W związku z powyższym przesłaliśmy pytania do burmistrza Czerska – treść pytań i odpowiedź włodarza - poniżej:

Po wysokiej podwyżce na początku bieżącego roku w gm. Czersk stawka za odbiór odpadów dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – odpady niesegregowane - wynosi 39 zł. Czy władze gm. Czersk zamierzają również wprowadzić stawkę podobnie jak Chojnice, na tym wyższym poziomie, tzn. jak za odpady niesegregowane. Obecnie osoby segregujące odpady płacą w gm. Czersk 21 zł (jednoosobowe gospodarstwo domowe). Jeśli nie, to jak mogą kształtować się nowe stawki i kiedy należy się ich spodziewać? Czy również w Czersku pojawi się pomysł powołania „policji śmieciowej”?


„We wrześniu br. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która wnosi wiele zmian w zakresie gospodarki odpadami. Nowe przepisy przewidują miedzy innymi konieczność objęcia segregacją odpadów wszystkich mieszkańców (brak możliwości złożenia deklaracji wyłącznie na odpady zmieszane), zastosowanie ulgi dla osób kompostujących odpady BIO, zmniejszenie opłaty dla posiadaczy nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy.

Jednym z elementów uszczelnienia systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Czersk miało być włączenie do tego systemu podmiotów gospodarczych. Niestety w noweli ustawy zostały określone maksymalne stawki opłat o wielokrotnie niższe od kosztów, jakie gmina poniosłaby za wywóz i zagospodarowanie odpadów z tych nieruchomości.  Dlatego podjąłem decyzję o wyłączeniu podmiotów gospodarczych z trwającego postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów. Projekty uchwał w tej sprawie zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Czersku.

Wysokość opłat dla mieszkańców uzależniona jest od wyników trwającego przetargu na odbiór i transport odpadów (otwarcie ofert 30 października).

Drugim elementem determinującym poziom kosztów w gospodarce odpadami jest ich zagospodarowanie. W przyszłym tygodniu odbędzie się Zgromadzenie Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o., na którym ustalony zostanie cennik obowiązujący od 2020 roku. Wiemy, że niestety podwyżki nie da się uniknąć. Mając pełną wiedzę o kosztach całego systemu , jakie ponosić będzie Gmina Czersk od przyszłego roku, można będzie mówić o ewentualnej skali podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami wymuszają  zwiększenie nadzoru  na prawidłową segregacją odpadów. Osobom, które nie będą segregowały właściwie będzie naliczana opłata podwyższona. Kontroli będą poddawane nieruchomości, których właściciele deklarują kompostowanie odpadów. Czynności kontrolne będą dokonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego we współpracy z firmą – odbiorcą odpadów”. – informuje Przemysław Biesek – Talewski, burmistrz Czerska.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.