22-04-20
Czersk. Radni zdecydują o ewentualnym przystąpieniu do zmiany planu
Czy w centrum Czerska, blisko fontanny,
powstanie nowy obiekt? Zobacz wstępną koncepcję
- poniżej

Burmistrz Przemysław Biesek–Talewski wnosi do Rady Miejskiej w Czersku projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku – ścisłego centrum miasta.


Radni będą podejmować decyzję w tej sprawie w najbliższy wtorek – 28 kwietnia.

W uzasadnieniu proponowanej uchwały czytamy m.in. że opracowanie zmiany planu ma na celu uzupełnienie zabudowy wzdłuż istniejącej pierzei (chodzi o plac z miejscami parkingowymi pomiędzy Polomerketem a hotelem Roal”) , a także możliwość wprowadzenia przy istniejących już obiektach handlowo-gastronomicznych (m.in. od strony ul. Kościuszki w kierunku fontanny) trwałej zabudowy w formie np. zadaszenia pod ogródki letnie i stragany, aby ogródki swoim wyglądem nie psuły krajobrazu, tylko stanowiły z nim harmonijną całość. Ponadto zmiana umożliwi bardziej racjonalne i ekonomiczne uzupełnienie zabudowy usług hotelarskich. Opracowanie zmiany planu miejscowego ma na celu uwypuklenie oraz podkreślenie charakteru rynku stworzonego wokół istniejącej oraz nowej zabudowy, a tym samym podkreśli walory architektoniczne centrum miasta.

Pytamy burmistrza o przybliżenie kwestii proponowanych zmian.

Na czym polegać ma uzupełnienie zabudowy usług hotelarskich?
- Obecny plan przewiduje możliwość zabudowy połowy szerokości prywatnego parkingu za hotelem. Oznaczałoby to jednak konieczność dostawienia drugiej bryły do już istniejącej, co wymusiłoby konieczność likwidacji wszystkich okien od strony wschodniej i całkowitą przebudowę istniejącego obiektu. Umożliwienie zabudowy na całej działce nr 400/59 (parking za hotelem) pozwoli na postawienie oddzielnego obiektu równolegle do istniejącego budynku hotelu i połączenie ich łącznikiem, klatką schodową itp. Parking znalazłby się w podziemiach nowego obiektu – wyjaśnia włodarz.

Na czym polegać ma uzupełnienie zabudowy wzdłuż istniejącej pierzei (placu wykorzystywanego do parkowania pojazdów) przy ul. Józefa Ostrowskiego, stanowiącej grunt gminny?
- Rejon ulicy i placu Józefa Ostrowskiego to teren usług i handlu z uzupełniającą funkcją mieszkaniową. Takie też byłyby funkcje nowego obiektu zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego. Nowy obiekt uzupełni lukę w zabudowie placu, uatrakcyjni go pod względem architektonicznym i pozwoli na wprowadzenie jeszcze szerszej oferty usług w centralnej części miasta. Przyciągnie to do nowej, ale i istniejących placówek klientów, coraz częściej korzystających z dużych obiektów handlowych poza centrum Czerska.
Konieczność zmiany planu wynika z kilku powodów – umożliwienie zabudowy ulicy i placu Ostrowskiego pawilonami lub straganami przy istniejących budynkach, rozbudowa obiektu hotelu i uzupełnienie zabudowy. Z wnioskiem o wprowadzenie do planu możliwości nowej zabudowy wystąpił właściciel obiektu położonego między ul. Ostrowskiego i Rynkową, przedstawiając wstępną koncepcję nowego obiektu. Jednak dopiero ustalenia planu określą możliwą do zabudowy powierzchnię i parametry nowego budynku. Według wstępnych przymiarek po zmianie planu powstałaby działka o powierzchni około 300-350 m2, możliwa do zabudowy nowym budynkiem. Działka ta zostałaby oczywiście sprzedana przez gminę w drodze przetargu. Czas potrzebny na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego to około roku, więc ewentualna sprzedaż działki nastąpiłaby najwcześniej w II połowie 2021 roku
– informuje burmistrz Czerska.

Przypomnijmy, próba forsowania pomysłu zabudowy pierzei pomiędzy marketem a hotelem, gdy burmistrzem był Marek Jankowski, spotkała się z protestem osób handlujących w rejonie centrum. Protest okazał się skuteczny, odstąpiono od zmiany planu i w konsekwencji też od sprzedaży działek. Protestujący wskazywali wtedy m.in.,  że centrum miasta w tej części zostanie pozbawione wielu miejsc parkingowych i będzie zamknięte zbyt zwartą zabudową.

Jak do tej sprawy odnosi się obecny burmistrz?
 - Już pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego z początku lat 90-tych XX wieku przewidywał intensywną zabudowę tego terenu. Widać to po granicach wydzielonych wówczas działek. Później, kiedy zmieniono ten plan dopuszczając zabudowę wschodniej pierzei placu Ostrowskiego, też było wiele protestów. Dziś trudno sobie wyobrazić to miejsce bez budynku hotelu. Podobnie jest z propozycją uzupełnienia zabudowy między Polomarketem a hotelem. Na pewno budowa nowego obiektu wpłynie pozytywnie na plac pod względem architektonicznym. Nie będzie on konkurencją dla istniejących placówek usługowych i handlowych, a rozszerzeniem oferty. Co do miejsc parkingowych – powstaną nowe wzdłuż ulicy Rynkowej, pozostaną te przy południowej ścianie budynku hotelu. Są wokół placu Ostrowskiego duże parkingi – na placu Kalinowskich, przy cmentarzu. Liczba miejsc parkingowych  w centrum niewiele się zmieni – uważa Przemysław Biesek-Talewski.

(red)

Poniżej wstępna koncepcja nowego obiektu, który mógłby stanąć w centrum Czerska (wizualizacja przed i po zamknięciu placu – mat. nadesłany). Pod opracowaniem przedstawiamy centrum Czerska, gdzie mają być dokonane zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego oraz mapę ze wskazanymi granicami opracowania:

Kliknij, aby powiększyć


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.