27-11-19
Gm. Czersk. Wiceburmistrz wylicza dokonania
Czytelniczka o gminnym becikowym:
Były obietnice, a teraz cisza

Po raz kolejny pojawia się pytanie odnośnie becikowego od gminy Czersk. - Były obietnice, a teraz cisza – pisze czytelniczka. Przypomnijmy,  KW Dla Naszej Gminy obiecało jednorazową wypłatę w kwocie 1000 zł dla każdej matki, która urodzi dziecko.

Poprosiliśmy wiceburmistrz Bogumiłę Ropińską o odniesienie się do tematu. Przypomnijmy, wiceburmistrz ostatnio zajmowała stanowisko w tej kwestii w marcu 2019 roku, czyli ponad pół roku temu. Pisała wtedy m.in.: `Analizujemy potrzeby mieszkańców i możliwości samorządu związane z wprowadzeniem „becikowego”. O efektach naszych prac będziemy informowali na bieżąco`

Zobacz odpowiedź z marca br:
http://www.wizjalokalna.pl/b-czytelniczka-pyta-o-gminne-becikowe---1000-zl-za-urodzenie-dziecka-odpowiedzi-udziela-zastepca-burmistrza-czerska-b-art27459

Pytamy więc teraz czy są w przyszłorocznym projekcie budżetu środki na ten cel? Prosimy o przedstawienie założeń, terminów wdrożenia tego punktu programu rządzącego gminą ugrupowania.

Odpowiedź wiceburmistrz Bogumiły Ropińskiej z 27 listopada br.  – poniżej:

„W naszym programie było wiele zadań i wiele z nich zostało już  zrealizowane  lub rozpoczęte. Jako jedyna gmina w bliższej i dalszej okolicy wspieramy mieszkańców w aplikowaniu do programu „Czyste powietrze”, wznowiliśmy pracę poradni kardiologicznej, rozpoczynamy realizacje programów profilaktycznych w  zakresie chorób układu krążenia. Wprowadziliśmy monitoring  i system powiadamiania „Zgłoś awarię”. Poprawiliśmy estetykę miasta przez nowe nasadzenia, rozpoczęliśmy pozyskanie dokumentacji projektowych  dla przedsięwzięć inwestycyjnych: rozbudowa  budynku Zespołu Szkół w Rytlu, OK w Czersku i w Rytlu czy przedszkola w Łęgu, pozyskawszy wcześniej działkę budowlaną. Wspieramy OSP w pozyskaniu nowych samochodów i innego sprzętu. Zwiększamy nakłady na sport, budujemy Otwarte Strefy  Aktywności. Skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne,   średnio 1 mln miesięczne. W części Rodziny i Seniorzy powołaliśmy pełnomocnika Burmistrza ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, który skutecznie wspiera działania na rzecz seniorów. Uruchomiliśmy program Czerska Karta Seniora. Oczywiście nie wszystkie zadania zostały uruchomione czy zrealizowane. Takie jak żłobek, czy przywołane ‘gminne becikowe” czekają na realizację. Nadchodzący rok, to głównie zadania drogowe, na które pozyskaliśmy dofinansowanie, a potrzeba wkładu własnego ogranicza możliwości realizowania wielu innych inwestycji i zadań.  Niezbędne są  działania na rzecz zaopatrzenia mieszkańców w wodę, bo zmieniający się klimat jest coraz bardziej uciążliwy dla mieszkańców posiadających własne ujęcia wody. Dlatego w  przyszłym roku nie planujemy wprowadzenia „gminnego becikowego”, który to program rekompensuje wprowadzone w międzyczasie przez rząd  tzw. 500+ na każde dziecko. Liczymy, że w przyszłych latach poprawi się koniunktura dla samorządów i założone  przez nas wsparcie dla rodzin będzie możliwe.”

(red)
Ulotka – KW Dla Naszej Gminy

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.