19-02-20
Gm. Czersk. Naczelnik wyjaśnia
Czytelnik o braku pojemników na śmieci
na budowach oraz o `ukrytych` całorocznych
działkach turystycznych

Nasz czytelnik porusza kwestię braku pojemników na odpady na działkach budowlanych (torby po cemencie,  gruzy, itd.) oraz jak to określa ukrytych, zagospodarowanych przez cały rok działek turystycznych.

- Czy ktoś to kontroluje? Z moich obserwacji wynika, że tam trzeba szukać brakujących pieniędzy! Leżą gruzy w lesie, opakowania po materiałach budowlanych, bo na budowach brak pojemników na odpady – pisze mężczyzna w kontekście wprowadzenia przez gminę Czersk nowych, wyższych stawek za zagospodarowanie odpadów.

Wojciech Laska, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Czersku wyjaśnia, że "odpady z budów nie stanowią odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych i nie są objęte gminnym systemem odbioru odpadów. Obowiązek utrzymania czystości spoczywa na właścicielu nieruchomości (inwestorze), który zobowiązany jest do zawarcia umowy z podmiotem odbierającym odpady wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej. Funkcję zarządzającego budową sprawuje Kierownik Budowy.

Po ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku w gminach nieruchomości letniskowe objętą są stawką ryczałtową w wysokości 10 % dochodu rozporządzalnego (obecnie jest to 169zł) od nieruchomości nie zależnie od ilości domków na działce oraz czasu korzystania z danej nieruchomości.  Charakter budynku wynika z pozwolenia (lub zgłoszenia) budowlanego oraz deklaracji podatkowej.”

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.