1-09-20
Czersk. Do sprawy odnosi się komendant komisariatu
Czytelnik porusza temat znaków
na ulicach Czerska (ul. Dworcowa i Cmentarna)


- Czekałem od maja z tym mailem, ale widzę że nic się nie zmieniło. Policja jeździ i nic z tym nie robi. A ja z tyłu policji robię sobie zdjęcia – napisał do redakcji czytelnik i przysłał wspomniane zdjęcia (pulikujemy poniżej) źle widocznych znaków, dodając, że wie, iż to nie policji kwestia, ale za złamanie przepisu policja ukarałaby go za nieprzestrzeganie przepisów i niedostosowanie się do, jak to ujął - "nieprzejrzystych znaków drogowych", stąd jego zgłoszenie sprawy do tej instytucji za naszym pośrednictwem.

- Odpowiadając na zapytanie czytelnika, pragnę podkreślić, iż Policja jest otwarta na wszelkie tego typu wnioski i apele, które mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Jakkolwiek kwestie prawidłowości funkcjonowania infrastruktury drogowej, w tym oznakowania, leżą bezpośrednio w gestii zarządcy drogi, wskazane przez czytelnika przykłady możliwych nieprawidłowości poddane zostaną wnikliwej ocenie i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Policja zgodnie z zakresem swoich kompetencji sporządzi stosowne wystąpienia do właściwych zarządców z wnioskami o dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Każdy taki sygnał od społeczeństwa jest dla Policji cenną informacją, która pozwala na bardziej skuteczne diagnozowanie potencjalnych zagrożeń, czy nieprawidłowości – informuje komendant Komisariatu Policji w Czersku podinsp. Sebastian Pastucha.

(red)


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.