28-05-20
Czersk. Burmistrz wyjaśnia
Czytelnik pyta o oświetlenie
na ul. Przemysłowej w Czersku

- Miały być montowane lampy w tym roku, a słyszałem, że jednak nie będą. Czy to prawda? Tak długo czekaliśmy na to. Czy to prawda? – pisze czytelnik.

Poprosiliśmy burmistrza o odniesienie się do sygnału czytelnika.

- Jak już wielokrotnie sygnalizowałem, panująca w Polsce i na świecie epidemia COVID-19 i związany z nią kryzys ekonomiczny wpływają m.in. na spadek dochodów samorządów, w tym dochodów Gminy Czersk. Powoduje to konieczność ograniczenia naszych wydatków. Planowane na ten rok inwestycje w przeważającej większości są realizowane, jednak kilka z nich, jeszcze nie rozpoczętych i nie mających dofinansowania zewnętrznego zostało wstrzymanych. Dotyczy to m.in. budowy oświetlenia na ul. Przemysłowej w Czersku. O tym, czy wstrzymane zadania będą realizowane w tym roku, czy zostaną przesunięte na kolejne lata, zdecydujemy w II półroczu, kiedy będzie pełniejszy obraz naszej sytuacji finansowej – wyjaśnia Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.