27-07-20
Czersk. Śladem naszych publikacji
Czytelnik: Ta decyzja decydentów urzędu stwarza potencjalne zagrożenie dla ludzi ich zdrowia i życia

Czytelnik odnosi się do budowy ulicy Kaszubskiej oraz chodników w Czersku po wypowiedzi naczelnika Przemysława Blocha
(zobacz artykuł), po jego poprzednich uwagach dotyczących realizacji tego zdania.

„Z tej wypowiedzi jednoznacznie wynika, że w części ulicy nie będzie chodnika. Oznajmia, że ruch kołowy i ruch pieszych będzie odbywał się ulicą równocześnie. Twierdzi również, że jest to zgodnie z zatwierdzonym planem przez osoby odpowiedzialne w urzędzie miasta. Jak można już na etapie projektu zaakceptować i przenieść ruch pieszy na ulicę gdzie odbywa się ruch kołowy. Ta decyzja decydentów urzędu stwarza potencjalne zagrożenie dla ludzi ich zdrowia i życia. Czyżby było brak elementarnej wyobraźni czym to będzie skutkować. Czersk w obecnej kadencji zaczął się intensywnie rozwijać, potrafi i ma umiejętności w pozyskiwaniu dotacji dla miasta i gminy Czersk. Dlatego jest pytanie kto i dlaczego chce wstrzymać budowę tak krótkiego odcinka chodnika, a tym samym narażać zdrowie i życie ludzi. W jakim celu podjęto tak kuriozalną decyzję. Codziennie jesteśmy epatowani tragediami na drogach poprzez media. Czy włodarze Czerska chcą dołączyć do tych osób podejmujących tak nierozsądne decyzje. Panuje powszechna opinia, że urzędnik za nic nie odpowiada i czuje się bezkarny. Czy u nas musi dojść do tragedii ludzi, aby decydenci w urzędzie miasta to zrozumieli. Myślę i mam nadzieję, że rozsądek decydentów będzie właściwy i zgodny ze sztuką współczesnego budownictwa ulic w mieście jak i z przepisami ruchu drogowego.

Mieszkaniec ulicy Kaszubskiej”


„Dokumentacja projektowa budowy ulicy Kaszubskiej w Czersku została opracowana w 2010 roku, wtedy kiedy jeszcze nie była wydzielona nowa część tej drogi. Na realizację inwestycji pozwolenie na budowę wydał Starosta Chojnicki. Zadanie było wykonywane etapowo, tj. najpierw kanalizacja deszczowa, potem oświetlenie uliczne. W tym roku realizowany jest ostatni zakres wspomnianej wyżej dokumentacji projektowej – nawierzchnia dróg i chodników. Odnogę ulicy Kaszubskiej, o której pisze czytelnik, zaprojektowano w formie ciągu pieszo-jezdnego z uwagi na to, że wówczas prowadziła tylko do 2 posesji i była traktowana jako typowa droga dojazdowa. Na terenie naszej gminy jest wiele ulic wykonanych w formie ciągu pieszo-jezdnego, na których znajduje się odpowiednie oznakowanie drogowe oraz inne elementy BRD. Również w ul. Kaszubskiej przed wjazdem na odcinek pieszo-jezdny będą zastosowane elementy BRD, tj. wyniesione i doświetlone przejście dla pieszych, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tej drogi. Proszę o kontakt czytelnika, aby omówić i ustalić w terenie poruszane przez niego kwestie (tel. 52 395 48 33).

Przemysław Bloch
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Infrastruktury”

(red)Fot. Zdjęcie z poprzedniego listu czytelnika – zobacz list TUTAJ

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.