4-09-20
Gm. Czersk. Zobacz odpowiedź z urzędów
Czytelnik: Wysiadamy w wodę

Do redakcji zwrócił się czytelnik, który sygnalizuje nierozwiązany problem w miejscowości Odry w gm. Czersk. Mężczyzna jest osobą niepełnosprawną obecnie poruszającą się już o kulach.

„Mieszkam w Odrach przy ul A .Topoli, obok mojej posesji jest przystanek, gdzie ja i inni wsiadają i wysiadają i tu problem podczas opadów jest z powodu braku odpływu, kałuża czasami poza oś jezdni busy muszą zatrzymywać się w wyznaczonym miejscu więc wysiadamy w wodę ( jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym). Zgłaszałem tą sprawę na zebraniu sołeckim oraz pisałem do starostwa  gdzie obiecano sytuację szybko załatwić ,lecz obiecanki cacanki a ............ . Poza tą sprawą proszę o ustawienie znaku (biała tablica ) teren zabudowany tam gdzie jest zielona tablica z nazwą miejscowości, aby pojazdy od tego miejsca ograniczały prędkość są tu zakręty ,brak widoczności, wysokie skarpy ,przystanek ,ogromne drzewa w odległości mniejszej niż jeden metr od brzegu jezdni i jeszcze to rozlewisko po opadach.  Drzewa te zasłaniają mi widoczność przy wyjeżdżaniu z mojej posesji ponadto brak jest oznaczenia od strony Czerska nazwy ulicy co utrudnia służbom ratunkowym trafienie np. do mnie z pomocą co podkreślił na wizycie ratownik medyczny.  Podkreślam, że te ogromne drzewa na skarpie podczas wichur stwarzają ogromne niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego, są tam niektóre suche i mogą upaść na poruszające się pojazdy” – pisze czytelnik, który o sprawie poinformował też czerski ratusz.

„Odnosząc się do zgłoszenia mieszkańca miejscowości Odry w sprawie tworzącego się zastoiska wodnego przy Al. Topoli w rejonie przystanku autobusowego informuję, że sprawa została zgłoszona przez pracownika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury do Starostwa Powiatowego w lutym br. po otrzymaniu takiej informacji od Sołtysa Sołectwa Odry. W protokole z zebrania mieszkańców, które odbyło się we wrześniu ubiegłego roku, nie pojawił się taki wniosek.
W związku z tym, że sprawa nie jest jeszcze załatwiona informuję, że skontaktuję się z dyrektorem Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach i poproszę o szybką interwencję.
Ponadto zwrócimy się do zarządcy drogi, która jest zaliczona do kategorii dróg powiatowych, o zmianę organizacji ruchu w zakresie ograniczenia prędkości na wskazanym odcinku lub zmianę lokalizacji tablicy „teren zabudowany”, a także o dokonanie przeglądu rosnąc
ych tam drzew. Tabliczka z nazwą ulicy zostanie zamówiona i ustawiona jeszcze w tym roku" – zapowiada Przemysław Bloch, naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Czersku.

- Plan był taki, aby poprowadzić w tym miejscu kanalizację deszczową. To jednak wymagałoby pozwolenia wodno-prawnego. W związku z tym, do końca września przeprowadzimy prace doraźne na wskazanym odcinku. Co do ustawienia znaku informującego o terenie zabudowanym, to zostanie w tym miejscu przeprowadzona wizja co do zmiany organizacji ruchu – informuje Monika Garstecka-Niemczyk z chojnickiego starostwa powiatowego.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.