25-07-19
Region. Sejm przyjął nowe przepisy
Dodatek stażowy

Zdarza się, że pracownik z 20-letnim stażem zarabia w tym samym miejscu tyle, co pracownik tuż po szkole. Ale z tym już koniec. Dodatek za staż pracy zostanie wyłączony z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę – Sejm przyjął w piątek ustawę w tej sprawie.

Ustawa zakłada, że dodatek za staż pracy zostaje wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do tej pory wyłączone były dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych , nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe czy emerytalne. Rok 2019 ma być ostatnim, w którym dodatek stażowy jest wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wprowadzenie definicji „dodatku za staż pracy” pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych związanych z nazewnictwem. Zgodnie z nowymi przepisami z minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłączone zostaną dodatki przysługujące pracownikom z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę (np. dodatek za wieloletnią pracę przysługujący samorządowcom, dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w przypadku członków korpusu służby cywilnej, dodatek za wysługę lat dla nauczycieli czy dodatek za staż pracy dla pracowników uczelni publicznych).

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. (z wyjątkiem przepisów przejściowych, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.).

Źródło - www.gov.pl/web/rodzina

Pomorski Urząd Wojewódzki

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.